Flood and ebb türkçesi Flood and ebb nedir

  • Kabarma-alçama.
  • Uzay alanında kullanılır.
  • Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra olağan düzeyden aşağı inmesi olayı.

Flood and ebb ingilizcede ne demek, Flood and ebb nerede nasıl kullanılır?

Flood : Çok sayıda olmak. Sel gibi taşmak. Su basmak. İçine veya üstüne fazla su koymak. Sel gibi akmak. Aynalı ışıtaç. Akın etmek. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. Basmak. Kabarma.

And : Sonra. Hem... hem de. Üstelik. Bir de. Daha sonra. Da. De. -bundan dolayı. Ayrıca. Ve bu yüzden.

Ebb : Deniz çekilmesi. Düşmek. Alçalmak. Gelgitte kabarma olayının karşıtı, bk. kabarma, çekilme akıntısı. Çekilmek (deniz). Zayıflamak. Bozulmak. Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Azalmak. Çekilme.

İngilizce Flood and ebb Türkçe anlamı, Flood and ebb eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Flood and ebb ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accuracy : Titizlik. Sağıllık. Dikkat. Bir bilginin, gerçekleşebilir çıkarımlarda bulunma yeteneği. Tamlık. Doğruluk. Bir ölçünün, gözlemin gerçeğe yakın olma derecesi. Kesinlik. Hassasiyet.

Almak : Andromeda'nın y yıldızı. Elmak (yand).

Accidental error : Dizgeli herhangi bir etki dışında, kurala ve düzene bağlı olmadan yapılan ölçü yanılgısı. Rasgele yanılgı. Arızi hata. Tesadüfi hata. İstemeyerek yapılan hata. Rasgele hata. Rastlantısal hata.

 

Albedo : Aklık derecesi (astronomi terimi). Aklık dercesi. Turunçgillerde kabuğun beyaz iç bölümü. Aklık (astronomi terimi). Aklık derecesi. Işınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa oranı. Beyazlık derecesi. Kendi ışık yaymayan göcisimlerinin yansıttığı ışık oranı. Aklık.

Absorptive power : Emme veya soğurma eğilimi. Soğurma gücü. Bir ortamda, bir cisme giren ışığın çıktıktan sonraki yeğinlik azalma niceliğinin giren ışık niceliğine oranı. Boya alış gücü. Emebilme gücü veya kapasitesi. Emici güç.

Tides : Gelgit. Gelgitler.

Absorption line : Işınım yapan bir cismin ışığı , gaz halindeki aynı madde içinden geçip soğurulduğunda, bu ışığın tayfında görülen kararmış çizgiler. Soğurma çizgileri.

Aerolite : Taşımsı göktaşı. Meteorit. Aerolit. Havataşı. Göktaşı. Demire göre taş oranı yüksek olan göktaşı türü. Meteorit veya meteor taşı.

Adhara : Adhara (cma). Büyükköpek'in e yıldızı.

Acceleration due to gravity : Yerçekimi ivmesi. Serbest düşen bir cismin kazandığı ivme. Yerçekiminin etkileri nedeniyle yolun artışı.

Flood and ebb synonyms : absolute brightness, absolute orbit, altair, absolute value, absolute parallax, achondrite, airglow.