Flood damage türkçesi Flood damage nedir

  • Sel tahribatı.
  • Sel hasarı.
  • Sel zararı.
  • Taşkın zararı.

Flood damage ingilizcede ne demek, Flood damage nerede nasıl kullanılır?

Flood : Sel gibi taşmak. Çok sayıda olmak. Ay ve güneş'in çekim etkisiyle büyük denizlerde suların yükselmesi, olayı. İstila etmek. Kabarma. Su basmak. Akın etmek. İçine veya üstüne fazla su koymak. Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıtaç.

Damage : Zarara sokmak. Zarar. Bir malda kırılma, dökülme, bozulma gibi istek dışı nedenlerle ortaya çıkan zarar. Zedelemek. Değerini düşürmek. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Zarar vermek. Bozmak. Hasar yapmak. Hasara uğratmak.

Flood and ebb : Büyük denizlerde suların yükselmesi ve altı saat sonra olağan düzeyden aşağı inmesi olayı. Kabarma-alçama.

Flood control : Feyezan kontrolü. Taşkın denetimi. Sel kontrolü. Taşkın kontrolü. Sel kontrolu.

Flood dam : Taşkın seddi.

Flood disaster : Sel felaketi. Sel afeti. Taşkın felaketi.