For me türkçesi For me nedir

  • Bana göre.
  • Benim açımdan.
  • Bana gelince.
  • Bana.
  • Kendi adıma.

For me ile ilgili cümleler

English: Ali didn't explain it well enough for me to understand.
Turkish: Ali onu benim anlamam için yeterince iyi açıklamadı.

English: Ali has been waiting for me outside.
Turkish: Ali dışarıda beni bekliyor.

English: Ali did some work for me recently.
Turkish: Ali son günlerde benim için biraz iş yaptı.

English: Ali has done a lot more for me than you have.
Turkish: Ali benim için senin yaptığından çok daha fazlasını yaptı.

English: Ali can wait for me here.
Turkish: Ali beni burada bekleyebilir.

For me ingilizcede ne demek, For me nerede nasıl kullanılır?

For : Nedeniyle. -e uygun. -dir. İçin. Yönünden. Zarfında. Olarak. Adına. -e.

Me : Ençoklaştırılmış entropi ilkesi. Beni. Bana. Ben. Abd'nin doğusunda bir eyalet. Me. Mi.

Appeal for mercy : Af için yalvarma. Af dilemek.

As for me : Kanımca. Bana gelince. Kanaatimce. Bence.

Beg for mercy : Acıma dilemek. İnsaf dilemek. Merhamet dilemek.

Begged for mercy : Acıma diledi. Merhamet diledi. İnsaf diledi.

Browse for media viewer title : Ortam görüntüleyici için gözat.

İngilizce For me Türkçe anlamı, For me eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak For me ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

In my book : Benim kitabımda.

Speaking for myself : Kendim için konuşacak olursam. Kendim için konuşursam. Bence.

Me : Me. Mi. Ençoklaştırılmış entropi ilkesi. Ben. Abd'nin doğusunda bir eyalet. Beni.

Imo : Benim fikrimce (internet argosu). Milletlerarası denizcilik teşkilatı. Bana kalırsa.

As for me : Kanımca. Kanaatimce. Bence.

To my mind : Kanımca. Benim fikrimce. Benim düşünceme göre.

To my way of thinking : Benim düşünceme göre. Bence.

In my not so humble opinion : Bana sorarsanız. Benim fikrime göre. Bana sorarsan. Bence. Bana kalırsa. Benim bakış açımdan.

To the best of my belief : Bildiğim kadarıyla. Kişisel düşünceme göre. Anladığım kadarıyla. Eğer yanılmıyorsam. Benim fikrime göre. İnandığım kadarıyla. Benim bildiğime göre.

In my judgment : Bence. Benim bakış açımdan. Benim fikrime göre. Bana sorarsanız. Bana kalırsa. Bana sorarsan. Fikrimce.

For me synonyms : in my view, in my opinion, in my humble opinion, meseems, as far as i am concerned, in my estimation, to me, personally, with me, from my point of view, for my part.