To my way of thinking türkçesi To my way of thinking nedir

To my way of thinking ile ilgili cümleler

English: I managed to bring him around to my way of thinking.
Turkish: Onu benim düşünce tarzıma ikna edebildim.

To my way of thinking ingilizcede ne demek, To my way of thinking nerede nasıl kullanılır?

To : E. -e göre. İle. Arasında. Oranla. Karşı. İla. Ye. -e kadar. Göre.

My : Bana ait. Aman!. Vay be. Benim. Hayret.

Way : Taraf. Kolcuğun veya anahtarın konumlarından her biri. Gelenek. Bilgisayar, gitar alanlarında kullanılır. Civar. Yapılış şekli. Yön. İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya da içinden geçtikleri, yerleşim yerlerinin gelişme doğrultusunu yakından etkileyen ve düzentasarlarda önemli bir öge oluşturan yerler. Davranış. Uzakta.

Of : -nin. -den övünerek bahsetmek. Hakkında. -in. -den. İle ilgili. -li. Yüzünden. Li. Karşı.

Thinking : Görüş. Fikir. Düşünme. Düşünüş. Düşünceli. Düşünen. Düşünce.

Way of thinking : Düşünme biçimi. Düşünce biçimi. Düşünüş. Düşünce tarzı. Düşünme tarzı.

To my disappointment : Beni şaşırtan şey. Beni hayal kırıklığına uğratan şey.

To my great surprise : Büyük şaşkınlığıma karşı. Hayretime karşı.

To my amazement : Hayretime karşı. Şaşkınlığıma karşı.

 

To my face : Yüzüme karşı.

İngilizce To my way of thinking Türkçe anlamı, To my way of thinking eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak To my way of thinking ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Methinks : Galiba. Sanırım. Öyle geliyor ki. Bana öyle geliyor ki.

To me : Tarafıma. Bana. Benim açımdan.

To my mind : Kanımca. Benim fikrimce.

In my estimation : Kanımca. Tahminimce. Fikrimce.

In my judgment : Bana kalırsa. Bana sorarsan. Benim bakış açımdan. Benim fikrime göre. Bana sorarsanız. Fikrimce.

As for me : Kanımca. Kanaatimce. Bana gelince.

Methought : Bana öyle geliyor ki. Sandım ki. Zannettim ki. Bana öyle geldi ki.

As far as i am concerned : Bana gelirse. Bana kalırsa. Bildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Bana gelince.

As i see it : Kanımca.

To my way of thinking synonyms : according to me, in my humble opinion, for my part, i think, in my opinion, imo, all i know, meseems, in my book, in my not so humble opinion, for my money, to the best of my belief, for me, from my point of view.