Formless türkçesi Formless nedir

Formless ingilizcede ne demek, Formless nerede nasıl kullanılır?

Formless language : Yalınlayan dil. Sözcüklerin anlamı, takılarla ya da çekimle değil de, tümce içindeki yerlerine, seslerine göre değerlendirilen dil. bk. tekheceli dil, soyut dil. Biçimsiz dil.

Formless matter : Şekilsiz madde. Düzenli bir şekli olmayan madde.

Make formless : Şekilsizleştirmek.

Formlessly : Şekilsizce. Düzensizce. Biçimsizce.

Formlessness : Biçimsizlik. Şekilsizlik. Düzensizlik.

Uniformly bounded : Birbiçimli sınırlı. Düzgün sınırlı.

Uniformly minimum variance : Tekdüze enküçük değişirlik.

Form a crust : Kabuk bağlamak.

Form a coalition : Koalisyon yapmak.

Form a government : Hükümet kurmak. Hükümeti kurmak. Devlet kurmak. Kabine kurmak.

İngilizce Formless Türkçe anlamı, Formless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Formless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Desultorious : Amaçsız. Rasgele. Maymun iştahlı.

Arrhythmic : Düzensiz (kalp atışı vb). Ritmik olmayan. (tıp veya medikal terimi) aritmi ile ilgili (düzensiz kalp atışı). Aritmik. Ritimden yoksun.

Bumpy : Sarsıntılı. Tümsekli. Yamru yumru. İyi kötü. Engebeli. İnişli çıkışlı. Bozuk tempolu. Bozuk. Arızalı.

 

Asyntactic : Sözdizimi dışı.

Arrhythmical : Aritmik. Ritmik olmayan. Ritimden yoksun. Düzensiz (kalp atışı vb). (tıp veya medikal terimi) aritmi ile ilgili (düzensiz kalp atışı).

Improper : Terbiyesiz. Yolsuz. Çirkin. Uygunsuz. Ahlaksız. Hatalı. Yanlış. Açık saçık. Münasebetsiz.

Misshapen : Bozuk şekilli. Deforme olmuş. Çirkin.

Aberrational : Değerlerden ve doğru yoldan sapan. Sapmış. Standartın dışına çıkmış. Anormal.

Blowsy : (britanya ingilizcesi) dağıtılmış. Dağınık. Pasaklı. Kırmızı suratlı. Darmadağınık. Giyinişi düzensiz veya dağınık. Kırmızı suratlı (blowzy olarak da yazılır). Ciltte kırmızılık.

Cuffy : Hırpani. Dağınık. Paçoz.

Formless synonyms : blowsed, confused, shapelessly, anarchial, chaotic, by fits and starts, unshaped, clumsiest, unshapely, desultory, amorph, distorted, clumsier, off form, unshapen, blowsier, blowsiest, bizarre, unformed, blowzed, bizarres, deformed, unbodied, contorted, amorphous, shapeless, xenomorphic, cumbersome, awkward, ill shaped, clumsy.

Formless zıt anlamlı kelimeler, Formless kelime anlamı

Bodied : Cüsseli. Vücutlu. Yapılı. Bedenli.

Formed : Düzenlemek. Oluşuk. Biçimlendirmek. Şekillenmek. Kurulu. Şekillendirmek. Şekil vermek. Oluşturmak. Biçim almak. Şekil almak.

Formless ingilizce tanımı, definition of Formless

Formless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Shapeless. Wanting regularity of shape. Without a determinate form.