Şekilsiz nedir, Şekilsiz ne demek

Şekilsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Belirli biçimi olmayan
  • Biçimi bozuk.

"Şekilsiz" ile ilgili cümleler

  • "Birçok odaları ve birçok pencereleriyle bu bina biraz şekilsiz bir yalıydı." - A. Ş. Hisar
  • "O dar, o şekilsiz avluya bir masa, iki sandalye koydu." - M. Ş. Esendal

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Kristalin tersine, katı cisimlerin atom ya da moleküllerinin bir kurala bağlı olmaksızın bulundukları durum. (Genellikle dengesiz bir durumdur ve kendiliğinden kristalli duruma dönüşür.)

İngilizce'de Şekilsiz ne demek? Şekilsiz ingilizcesi nedir?:

amorphous

Osmanlıca Şekilsiz ne demek? Şekilsiz Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

bişekil

Şekilsiz tanımı, anlamı:

Şekil : Anlatım biçimi. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Biçim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Biçim.

Şekilsizlik : Şekilsiz olma durumu, biçimsizlik.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

 

Bozuk : Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık. Bozulmuş olan. Kızgın, sıkıntılı. Madenî para, bozuk para. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ).

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Diğer dillerde Şekilsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Şekilsiz ne demek? : adj. shapeless, formless, amorphous, off form, unshapely, unformed, misshapen

Fransızca'da Şekilsiz : amorphe, informe

Almanca'da Şekilsiz : adj. amorph, gestaltlos, missgestaltet

Rusça'da Şekilsiz : adj. аморфный