Güvercin nedir, Güvercin ne demek

Güvercin; bir hayvan bilimi terimidir.

"Güvercin" ile ilgili cümleler

 • "Duvarda, güneşe karşı / Göğsünü kabartan bir güvercin / İçimde öksüzün gözyaşı / Yıkılan yıllar için" - H. F. Ozansoy

Güvercin isminin anlamı, Güvercin ne demek:

Kız ismi olarak; Dünyanın pek çok yerinde rastlanan, hızlı ve uzun zaman uçabilen, çoğu evcilleşmiş kuş. Barış simgesi.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir takımyıldızın adı.

İngilizce'de Güvercin ne demek? Güvercin ingilizcesi nedir?:

columba, col (colombae), dove

Fransızca'da Güvercin ne demek?:

colombe, pigeon

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Şanlıurfa şehri, Karacadağ bucağına bağlı bir bölge. Kars kenti, Arpaçay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa şehri, Dağbaşı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Batman şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Güvercin hakkında bilgiler

Güvercin, Güvercingiller (Columbidae), kuşlar sınıfına ait bir kuş türüdür.

Güvercinlerde kafatası ile beyin arasında bulunan ferromanyetik bazı tanecikler, yerin manyetik alanına karşı duyarlı birimler haline gelmişlerdir. Güvercinler bu sistem sayesinde yerin manyetik alanındaki değişimleri hissedebilmektedirler. Bu sistem güvercinlerin çok uzaklardan uçurulduklarında bile yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. Omurilik omurga kanalının son ucuna kadar uzanır. Omurilikten ayrılan sinir sistemi, bütün organlara ve kaslara kadar dağılır.

 

Trakya güvercini Trakya”, Türkiye’nin Avrupa kıtası topraklarında kalan bölümü için kullanılan bir tanımlamadır. Bu bölgeye genel olarak Trakya bölgesi denilmektedir. Aslında Trakya tanımlaması eski Yunan’dan günümüze kadar gelen ve Balkanlardaki bir bölgeyi tanımlayan coğrafi bir terimdir. Bu tanımlamaya göre bugünkü Bulgaristan’ın güney kesimleri, Yunanistan’ın Tharaki yönetim bölgesi ve Türkiye’nin Avrupa’daki topraklarını içine alan bölgeye genel olarak Trakya denilmektedir. Trakya güvercinleri, bu bölgede yoğun olarak yetiştirildikleri için adını bu bölgemizden almış olan güvercinlerdir. Bu güvercinlere Türkiye genelinde “Trakya Makaracısı” adı verilirken, Trakya bölgemizde daha çok, “Trakya Taklacısı”, “Rumeli Taklacısı”, “Rumeli Yerlisi”, “Trakya Yerlisi” ya da “Yerli” adı ile bilinirler. Dünyada ise “Thrace Roller” adı ile tanınmaktadırlar.

Bazı güvercin ırkları etlik olarak yetiştirilebilir. Lezzetli ve pahalı bir gıda olarak 0.5 kg karkas ağırlığında olmak üzere yumurtadan çıkışı takiben 28 günlük olduklarında tüketilebilirler.

Güvercin ile ilgili Cümleler

 • Ben sık sık yatak odamın penceresinin dışında güvercinlerin öttüğünü duyabiliyorum.
 • Lütfen güvercinleri besleme.
 • Güvercin ötüyor.
 • Güvercin barışı temsil eder.
 • Ali güvercin ayak.
 • Güvercin barış anlamına gelir.
 • Güvercin barışı simgeler.
 • Balkonda güvercin ötüyor.
 • Kartallar ve güvercinle çok güzel hayvanlardır.
 • Güvercin kumru gibi öter.
 • Güvercin, barışın sembolüdür.
 • Güvercin bir barış sembolüdür.
 • Ben bir güvercin gibi ötemem. Ben bir şahinim.
 • Arabam güvercin pisliği ile kaplı.
 

Güvercin anlamı, tanımı:

Güvercinboynu : Yeşil, mavi ve pembe arasında dalgalanır gibi görünen renk. Bu renkte olan.

Güvercingöğsü : Bu renkte olan. Yeşil ile mavi arasında böcekkabuğuna benzer dalgalı ve değişken renk.

Gökgüvercin : Genellikle Avrupa ve Yakın Doğu'da bahçelik yerlerde yaşayan bir tür kuş (Columba oenas).

Tahtalı güvercin : Avrupa, güneybatı Asya, kuzeybatı Afrika ve ülkemizde genellikle ormanlık ve ağaçlık bölgelerde yaşayan, boynunun iki yanında ve kanatlarında tahtaya benzeyen beyaz leke bulunan bir tür güvercin, tahtalı.

Taklacı güvercin : Uçarken taklalar atan bir tür güvercin, taklacı.

Kaya güvercini : Güvercingillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın kayalık yerlerinde yaşayan bir kuş (Columbo livia).

Güvercingiller : Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya.

Güvercinler : Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan takım.

Güvercinlik : Evcil güvercin yetiştirmek için hazırlanmış yer.

Zaman : Dönem, devir. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Belirlenmiş olan an. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.

Vücutlu : Vücudu iri ve şişman olan.

Tüylü : Uzun tüyleri olan kilim. Tüyü olan.

Evcil : Yerli. Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı.

Beslenen : Sönümsüz.

Kuşlar : Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

Sınıf : Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Derslik. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.

Güvercin bağırsak solucanı : 16-37 mm. boyunda olup, güvercinlerin ince bağırsaklarında yaşayan ve yurdumuz güvercinlerinde sıkça rastlanan yuvarlaksolucan.

Güvercin biti : Çok açık sarımsı renkte ve üç milimetreye yakın boyda ısırıcı bit.

Güvercin gübresi : (tarım)

Güvercin kenesi : Genellikle güvercinlerden kan emen onlar olmayınca öbür kanatlı türlerine ve insanlara da saldırabilen yumuşak kene. Güvercinler başta olmak üzere diğer tünek kuşlarında parazitlenen sıklıkla insanlara saldırarak kan emen ve yangısal deri lezyonlarına neden olan kene türü, Argas reflexus.

Güvercin piresi : Güvercinlerden kan emen pire türü.

Güvercin sineği : ailesinde bulunan ve güvercinlerde parazitlenen bir sinek.

Güvercin tahtakurusu : Güvercinliklerden başka, kümeslere ve evlere de üşüşerek, insanlardan, tavuklardan, güvercinlerden kan emen, bildiğimiz yatak tahtakurusundan biraz daha ufak böcek.

Güvercin taklası : Arkaları birbirine dönük elleri dizlerinde olarak eğilen dört çocuk üzerinden perende atarak geçilen bir çocuk oyunu. Sırt sırta kollarını birbirlerine kenetleyen üç - dört kişinin oluşturduğu konik sırt boşluğunda (omuzlara dayanılarak) atılan takla.

Güvercin yuvası : Eski İngiliz tiyatrolarında ancak bir insan başı büyüklüğünde görüş deliği olan tiyatro locası. Eski İngiliz tiyatrolarında ancak bir insan başı büyüklüğünde görüş deliği olan tiyatro locası.

Güvercindere : Bayburt şehri, Demirözü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Diğer dillerde Güvercin anlamı nedir?

İngilizce'de Güvercin ne demek? : n. pigeon, dove

Fransızca'da Güvercin : pigeon [le], colombe [la]

Almanca'da Güvercin : n. Taube

Rusça'da Güvercin : n. голубь (M)

adj. голубиный