Gnawer türkçesi Gnawer nedir

Gnawer ingilizcede ne demek, Gnawer nerede nasıl kullanılır?

Gnawers : Kemirgen. Kemiren.

Gnawed : Acıtmak. Yenik. Eziyet vermek. Kemirmek.

Gnaw : Isırmak. İçini kemirmek. Acıtmak. Eziyet vermek. Üzmek. Dişlemek. Kemirmek. Ezilme.

Gnawing : Acı. Kemiren. Eziyet. Kemirgen. Üzücü. Kemirici. Sıkıntı veren. Kemirme.

Gnawing animals : Kemirici hayvanlar. Kemiriciler. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından küçük boylu, üst çenede kemirmeye yarayan bir çift kesici dişi aşındıkça alttan büyüyen, köpek dişleri bulunmayan, tırnakları kancalı, tabanlarıyla yürüyen, bazılarının yanakları keseli, bazıları soğuk mevsimlerde kış uykusuna yatan, bazıları da sürüler halinde göç eden bitki kökü, meyve vb. yiyen bir takım.

Gnarlier : Boğumlu. Bükülmüş. Budaklı. Dolaşık. Pürüzlü. Kıvrımlı.

Gnar : Söylenmek. Homurdanmak. Gürlemek.

Gnawings : Kemirici. Kemiren. Acı. Eziyet. Kemirgen. Kemirme.

Gnarl : Mırıldanmak. Homurdanmak. Dolamak. Budak. Söylenmek. Bükülmüş ve düğümlü hale getirme. Boğum. Burmak. Yumruluk. Bükmek.

Gnaws : Acıtmak. Ezilme. Dişlemek. Eziyet vermek. Isırmak. Kemirmek.

İngilizce Gnawer Türkçe anlamı, Gnawer eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gnawer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Prairie dog : Çayır köpeği. Kemiriciler (rodentia) takımının, sincapgiller (sciuridae) familyasından, 37 cm kadar uzunlukta, 7 cm kadar kuyruğu olan, sesi köpek havlamasına benzeyen, kuzey amerika'da çayırlıklarda yaşayan bir tür. Çayırköpeği. Çayırköpeği (sincapgillerden).

Wood rat : Ağaç faresi.

Gnawing : Kemirici. Acı. Üzücü. Eziyet. Kemirme. Sıkıntı veren.

Gnawings : Kemirici. Kemirme. Acı. Eziyet.

Squirrel : Sincap.

Muskrat : Misk sıçanı. Misk faresi. Kemiriciler (rodentia) takımının, sıçangiller (muridae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, 25 cm kadar kuyruğu olan, kuyruğu basık ve pullarla kaplı, kuzey amerika'da su kenarlarında yaşayan, kürkü çok değerli bir memeli türü. maskaret. Bizam sıçanı. Misksıçanı. Miskfaresi.

Gerbille : Çoğu zaman evcil hayvan olarak bakılan birkaç küçük oyuk açan kemirgen türünden herhangi biri (asya ve afrika'ya özgü). Bir kemirgen türü. Çöl faresi. Evcik küçük kemirgen.

Rodent : Kemiriciler. Kemirici. Kemirgen hayvan. Kemirmek için gerekli olan büyük insisor dişlerle belirgin, fare, sıçan, sincap, kunduz gibi rodentia sınıfına dahil olan memeliler, rodensiya.

Water rat : Su köpeği (argo terim). Misk faresi. Su faresi. Suya girmekten zevk alan. Kordon bölgelerinde kabadayılık yapan kriminal veya holigan kimse (argo terim). Misk kokulu olan ve açık kahverengi kürkü moda sektöründe ticari amaçlı olarak kullanılan (kuzey amerika'ya özgü) büyük bir su faresi. Suda bulunmaktan hoşlanan. Misk sıçanı. Korsan (argo terim).

Mouse : Sıçan. Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır. Mahcup. Tampon. Memeliler (mammalia) sınıfının, kemiriciler (rodentia) takımından, sıçanımsılar'a (myomorpha) mensup memelilerin genel adı. Tıkalı boruları açma topu. Çekingen tip. Fare. Fare tutmak. Fare avlamak.

 

Gnawer synonyms : florida water rat, cuniculus paca, mountain chinchilla, chinchilla laniger, hydrochoerus hydrochaeris, sewellel, order rodentia, capibara, placental mammal, mountain paca, aplodontia rufa, eutherian, eutherian mammal, jumping mouse, dolichotis patagonum, mountain beaver, round tailed muskrat, agouti, abrocome, chinchillon, chinchilla rat, dasyprocta aguti, lagostomus maximus, ondatra zibethica, sigmodon hispidus, neofiber alleni, cotton rat, prairie marmot, myocastor coypus, mountain viscacha, rat chinchilla, new world mouse, pesticide.

Gnawer ingilizce tanımı, definition of Gnawer

Gnawer kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who, or that which, gnaws.