Gonadal stromal tümör nedir, Gonadal stromal tümör ne demek

Gonadal stromal tümör; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Androblastom.

Gonadal stromal tümör tanımı, anlamı

Gonad : Eşey organı. [Bakınız: eşeylik organı]

Gonadal : Gonadlara ait, gonadlarla ilgili. Eşey bezlerinden meydana gelen, eşey bezlerine ait olan.

Stroma : Birçok organlarda içinde damarların ve sinirlerin uzandığı yumuşak doku. Kemik iliğinde ve lenfatik dokularda retiküler teller ile primitif retiküler hücreler ve sabit makrofajlardan yapılmış bir ağ şeklinde olan, ağın boşluklarında kan hücrelerini veren ana hücreler (hemositoblâst) ile diğer teşekkül etmiş kan hücreleri bulunan doku. Kloroplâstlarda ve mitokondrilerde iç zarın içinde kalan kısım. 3.Mantar hücreleri ile konak dokusu arasında spor taşıyan yapıların meydana getirdiği doku. 4.Kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin ayrıldıktan sonra kalan saydam ince çerçevesi. Ovaryumda foliküllerin gömülü olduğu yumuşak, damarlı, ağsı yapı. Gözde saydam tabakanın kısımlarından biri. Kloroplast ve mitokondrilerde iç zarın içinde bulunan kısım. Birçok organda içinde damar ve sinirlerin uzandığı yumuşak doku. Kloroplastlarda ve mitokondrilerde iç zarın içinde kalan kısmı. Mantar hücrelerle konak dokusu arasında spor taşıyan yapıların meydana getirdiği doku. Bir organ veya oluşumda görev yapan unsurların oluşturduğu hücre kümesini çevreleyerek ona destek sağlayan bağ dokusundan oluşan iskelet, temel doku. Herhangi bir organın bağ dokusundan oluşan ve organa bağ ve destek sağlayan kesimi. Göze içindeki stroma; eritrosit stroması.

 

Stromal : Stromayla ilgili olan. Stroma yapısında, stromaya benzeyen.

Tümör : Ur.

Androblastom : Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu. Arenoblastom.

Diğer dillerde Gonadal stromal tümör anlamı nedir?

İngilizce'de Gonadal stromal tümör ne demek ? : gonadal stromal tumor