Hafting türkçesi Hafting nedir

  • Sap takmak.
  • Bıçak sapı.
  • Sap.

Hafting ingilizcede ne demek, Hafting nerede nasıl kullanılır?

Shafting : Hareketi aktarma. Tünel açma. Şaftlar (kollektif olarak). Şaft tertibatı. Şaft donanımı. Şaftlar yapmak için malzeme. Mil düzeneği. Kaba veya alçakça davranış hareketi (argo terim). İletişim hareketini veya gücü aktarmak için şaftlar sistemi. Millik çelik çubuk.

Shaftings : Hareketi aktarma. Şaft tertibatı. Millik çelik çubuk. Tünel açma. Mil düzeneği.

Haft : Sap. Bıçak sapı. Kabza (kılıç). Sap takmak. Bıçağa sap takmak.

Haftarah read : Tevrat'ın haftalık okumasından sonra gelen haftalık peygamberler okuması. Haftarah okuma.

Haftarah reader : Haftarah okuyucusu (yahudilik) haftarah ilahisini okuyan kişi (tevrat'ın haftalık okumasından sonra gelen haftalık peygamberler okuması).

Articulated shaft : Mafsallı mil.

Admission camshaft : Emme kam mili.

Armature shaft : Endüvi mili.

Hafted : Sap. Sap takmak. Bıçak sapı.

Access shaft : Giriş bacası. Ulaşım şaftı.

İngilizce Hafting Türkçe anlamı, Hafting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hafting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Boyfriends : Sevgili. Erkek arkadaş. Flört.

Evaluation : Herhangi bir dizgenin tasarım ve gerçekleşme aşamalarını izleyen işletim döneminde, gözetilen amaçlara, benzer amaçlar için daha önce kullanılan dizgelere göre başarı ölçümü, bk. dizge değerleme. Değer biçme. Kıymetlendirme. Malın ya da özdeklerin değerleri oranlanmak üzere düzenlenen yazılım. değer biçme. Bir şeyin nitelik ya da niceliği üstüne yapılan çalışma sonucu varılan yargı. aynı biçimdeki olayların, birtakım ölçünlere göre, önemini belirtme. türlü öğretim amaçlarının gerçekleşme oranını değişik yollarla ölçme ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinde değer biçme. Kıymet takdiri. Bilişim, coğrafya, eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Ölçüm. Ölçüm konusu olan bir nesne üzerinde nicel ya da nitel ayrımlar yaparak değerlendirici yargılamalarda bulunma. Oranlama.

 

Pigsticking : Domuz avı. Domuz kesme.

Butts : Tos. İzmarit. Hedef. Kafa atma. Maskara. Popo. Nişan. Dipçik. Dip kısım.

Hafts : Kabza (kılıç).

Halm : Saman.

Undervaluation : Eksik değerleme. Eksik değer koyma. Noksan değer takdiri. Hafife alma. Az değer biçme. Kıymetinden düşme. Yetersiz değerleme. Eksik değerlendirme. Değerinin aşırı derecede düşük kıymetlendirilmesi.

Boyfriend : Sevgili. Erkek arkadaş. Flört.

Fox hunting : Tilki avı.

Hafting synonyms : deer hunt, deer hunting, outdoor sport, bond rating, field sport, duck hunting, blood sport, hafted, grade, overvaluation, appraisal, beagling, chopped straw, helves, valuation, mark, hunt, handgrip, reevaluation, handgrips, pricing, helved, helving, footstalk, coursing, haft, ducking, carrying handle, cauline, battue, foxhunt, score, hand hold.

Hafting zıt anlamlı kelimeler, Hafting kelime anlamı

Permanent : Kalımlı. Sürekli. Perma. Sabit. Değişmez. Temelli. Daimi. Devamlı. Permanant.

Inactivity : Durgunluk. Hareketsizlik. Avarelik. Üşengeçlik. Tesirsizlik. Tembellik. Etkisizlik.