Hamil nedir, Hamil ne demek

Hamil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil ve benzeri her türlü değerli kâğıdı yasalara uygun olarak elinde bulunduran kişi.

Hamil isminin anlamı, Hamil ne demek:

Erkek ismi olarak; Taşıyan, taşıyıcı. Sahip olan. Destek.

İngilizce'de Hamil ne demek? Hamil ingilizcesi nedir?:

holder, bearer

Hamil hakkında bilgiler

Hamil, kıymetli evrakı (çek, bono, poliçe, konşimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi, tahviller vb.) kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişidir.

Hamil ile ilgili Cümleler

 • Hamile olduğundan beri karımın hiç cinsel dürtüsü yok. Ne yapabilirim?
 • Hamile olduğunu unutma.
 • Jale hamile kalmaya çalışıyordu.
 • O ve Mustafa evlendiğinde Mary üç aylık hamileydi.
 • Hamile misin?
 • Hamile bayanların sıkı şeyler giyinmemeleri gerekir.
 • Meryem hamileyken tuhaf aşermeleri olmuştu biraz.
 • Hamile değil.
 • Ben hamile değilim.
 • Hamile olduğumu aileme nasıl söylerim.
 • Onu hamile kalmadan önce düşünmeliydin.
 • Hamile kız kardeşimle bebek isimlerini tartıştık.
 • Kız arkadaşım hamile ve bebeğe bakmak istiyor.
 • O hamile değil.
 

Hamil anlamı, tanımı:

Hamil olmak : Üzerinde bulundurmak, taşımak.

Hamilikart : Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse.

Hami : Koruyucu.

Hamile : Gebe.

Hamilelik : Gebelik. Hamile elbisesi.

Hamilen : Üzerinde taşıyarak.

Kıymetli : Değerli.

Evrak : Yazılmış kitaplar, mektuplar veya yazılar. Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları. Resmî kurumlarda işlem gören belgeler.

Bono : Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet.

Poliçe : Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. Sigorta senedi.

Varan : Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilen bir söz.

Makbuz : Alındı.

Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam.

Üzerinde : Üstünde. ... ile ilgili, üzerine.

Hamile muharrer : taşıyana yazılı.

Hamili : Muska

Hamiline yazılı değerli kağıt : Üzerinde “hamiline” yazılı olan çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil gibi değerli kâğıt.

Hamilton çizgesi : Hamilton yoluna sahip bir çizge. Bir Hamilton yolu (devresi) köşeler listesinde, çizgeye ait her köşe, bir ve yalnız bir defa yer alan bir yoldur (devredir). Ancak, devreler için, başlangıç ve bitiş köşesi aynı olacağından, bu köşe, köşeler listesinde, iki kere yer alacaktır. Hamilton çizgeleri için basit bir karakterizasyon bilinmemektedir. Şekilde, 1854 yılında Hamilton tarafından yayınlanan, bir Hamilton çizgesi gösterilmektedir. (...)

 

Hamilton fonksiyonu : Enerji denklemini dalga denklemine dönüştürmede kullanılan özel bir dönüştürme eşitliği.

Hamilton hareket denklemleri :

Hamilton simgesi :

Hamiltonian : Gradient operatörünün başka bir adı.

Diğer dillerde Hamil anlamı nedir?

İngilizce'de Hamil ne demek? : n. bearer, holder

Fransızca'da Hamil : porteur/euse [le][la], support [le]

Almanca'da Hamil : Inhaber(in), Träger

Rusça'da Hamil : n. беременность (F), обладатель (M), предъявитель (M), податель (M)

adj. несущий, нагруженный, владеющий