Poliçe nedir, Poliçe ne demek

Poliçe; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

  • Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri.
  • Sigorta senedi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir alacaklının borçlusuna hitap ederek borcunu ödemesi için yazı ile gönderdiği ödeme emri.

İngilizce'de Poliçe ne demek? Poliçe ingilizcesi nedir?:

draft, bill of exchange

Poliçe anlamı, tanımı:

Poliçe çekmek : Bir müşteriye ödeme yapması için bildiride bulunmak.

Açık poliçe : Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe.

Ek poliçe : Sigorta bedelinin yükseltilmesi durumunda önceden hazırlanmış bir poliçeye ek olarak düzenlenen belge, zeyilname.

Sigorta poliçesi : Sigortalı ile sigorta şirketi arasında tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sözleşmenin kanıtlanması amacıyla düzenlenen belge.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Ödeme : Ödemek işi, tediye.

Alacaklı : Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı.

Borçlu : Borcu kalmış olarak. Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan. Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun, alacaklı karşıtı. Manevi bir yükümlülük altında bulunan.

 

Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

Sigorta : Özellikle elektrik devresinde, akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzen. Bu tür sözleşmeleri yapan şirket. Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılmış olan iki taraflı bağlantı sözleşmesi.

Poliçe ile ilgili Cümleler

  • Hasan'ın altı yüz bin dolar değerinde hayat sigortası poliçesi vardı.
  • Hasan'ın hayat sigortası poliçesi vardı.
  • Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

Diğer dillerde Poliçe anlamı nedir?

İngilizce'de Poliçe ne demek? : [police] n. civil service unit devoted to maintaining law and order; constables, officers of the law

v. keep watch, guard, supervise; patrol, maintain law and order

n. policy, insurance contract

Fransızca'da Poliçe : traite [la], lettre de change, police [la]

Almanca'da Poliçe : n. Police, Wechsel

Rusça'da Poliçe : n. вексель (M), полис (M)

adj. вексельный