Heredity türkçesi Heredity nedir

 • Belirli bir özellik veya niteliğin ebeveynden yavrulara aktarılması, ırsiyet. bir bireyin genetik yapılanması.
 • Bireyin doğuş yoluyla aktardığı türsel ya da bireysel özellikleri, bk. edinim.
 • [#kalıt Kalıtım].
 • Veraset.
 • Heredite.
 • Soyaçekim.
 • Irsiyet.
 • Biyolojik özelliklerin, genlerin, bir dölden diğerine aktarılması. genler hem birbirleriyle hem de bulundukları çevreyle etkileşerek, belirgin özellikleri yani fenotipleri oluştururlar. bu nedenle oğul döl ebeveynine veya akrabalarına, diğer bireylere oranla daha çok benzerlik gösterir.
 • Kalıtımla geçen özellik.
 • Soydan geçen özellik.
 • İrsiyet.
 • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Heredity ile ilgili cümleler

English: In Kabuki, not only talent, but also heredity counts.
Turkish: Kabukide sadece yetenek değil aynı zamanda kalıtım da önemlidir.

English: In Kabuki not only talent but also heredity counts.
Turkish: Kabuki'de sadece yetenek değil fakat aynı zamanda kalıtım da önemlidir.

English: We are influenced both by environment and by heredity.
Turkish: Hem çevreden hem de kalıtımdan etkilendik.

English: Does a child's musical talent depend on heredity?
Turkish: Bir çocuğun müzik yeteneği irsi midir?

Heredity ingilizcede ne demek, Heredity nerede nasıl kullanılır?

Social heredity : Toplumsal kalıtım. Bir toplumda oluşan ekin öğelerinin tarih içinde değişmelerden geçmekle birlikte o topluma ve o halka özgü olan, onları başkalarından ayırt etmek olanağı veren kimi özelliklerinin bulunması ve bunların kuşaktan kuşağa iletilmesi olgusu.

 

Hereditability : Kalıtsallık. İntikal edilebilme durumu. Miras bırakılabilirlik. Miras bırakılabilir olma durumu.

Hereditable : Kalıtsal. İntikal edilebilir. İntikali mümkün olan. Miras bırakılabilir. Kanuni mirasçılara geçen.

Hereditament : Miras kalan varlık. Kalıtsal. Mülk. Mirasla geçen mal mülk. Mirasla geçen mal. Murise geçebilen mallar. Mal. Miras konusu olabilen şeyler.

Hereditarianism : Bireysel özellikler ve davranışların genetik olarak belirlendiği teorisi. Kalıtılmsalcılık. Kalıtımsalcılık.

Hereditary defects : Kalıtsal kusurlar. Kalıtım yoluyla jenerasyondan jenerasyona geçen hastalıklar ve anormallikler.

Hereditariness : Genetik olarak transfer edilebilme durumu. Kalıtsallık. Kalıtsal olma durumu.

Hereditarily : Kalıtımsal olarak. Miras olarak. Kalıtsal olarak. Miras yoluyla.

Hereditary neuropathy : Hipertrofik nöropati. Kalıtsal nöropati.

Hereditary property : Kalıtsal özelik.

İngilizce Heredity Türkçe anlamı, Heredity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Heredity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Property : Mülk. Durağan değer. Bina, ev, toprak parçası, yer gibi taşınmaz mallar. iyelik konusuna girebilen gerçek eşya ile hakların tümü. Arazi. Bilgisayar, fizik, kimya, ekonomi, tiyatro, sosyoloji alanlarında kullanılır. Özelge. Aksesuar. Sahne elbiseleri. Mal. Servet.

Heritages : Vadedilmiş kutsal toprak hakkı (incil). Bir neslin kendisinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. Miras. Tereke. Birine ölen bir yakınından kalan servet. Kalıt. Kök. Kalıtım yoluyla geçen herhangi bir özellik.

Devolution : Bozulma. Devretme. Gerileme. Yetkili kılma. Nakil. Yozlaşma. Başkasını yetkilendirme. İntikal. İhtilal.

Atavism : Atavizm. Cedde çekme. bir hastalığın intikali. soya çekim. Atalara çekme. Bir hastalığın intikali. Uzak atalara ilişkin yok olmuş geleneksel özelliklerin, sonraki kuşaklarda yeniden görülebileceğini ileri süren halk öğretisi; ata özelliklerinin torunlarda görüleceğine ilişkin yaşambilimsel kuram. bk. atasoy. krş. cancılık. Bir hastalığın ırsi olarak geçmesi. Atacılık. Organizmalarda evrimsel gelişim süresince ortadan kalkan bazı özelliklerin tekrar görülmesi; at yavruları yeni doğduklarında bazen görülen beş parmaklılık gibi.

Heirdom : Miras. Kalıt. Varislik. Mirasçılık.

Genetic endowment : Genetik yapı.

Genetics : Genetik bilimi. Kalıtım bilimi. Genetik. Genetik bilim. Kalıtım kuralları ve kalıtsal özellikleri konu alan biyoloji dalı, soya çekim. Biyoloji, eğitim alanlarında kullanılır. İnsan, hayvan ve bitkilerde soya çekim, evrim ve değişim olaylarını inceleyen biyoloji dalı. Kalıtımbilim. Soyaçekim olaylarını inceleyen biyoloji dalı.

Atavisms : Bir hastalığın ırsi olarak geçmesi. Atavizm. Atacılık. Bir hastalığın intikali. Atalara çekme.

Inheritance : Tereke. Bilgisayar, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kalıt. Kişinin ölümünde kalıtlarına geçen mal, hak ve borçların tümü. Miras.

Heredity synonyms : biological process, hereditary pattern, organic process, heredities, contribution, succession, heirships, genetic, inheritances, heirship, heirdoms, heritage, successions.

Heredity ingilizce tanımı, definition of Heredity

Heredity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The biological law by which living beings tend to repeat their characteristics in their descendants. [Bakınız: Pangenesis]. Hereditary transmission of the physical and psychical qualities of parents to their offspring.