Hernias türkçesi Hernias nedir

Hernias ingilizcede ne demek, Hernias nerede nasıl kullanılır?

Hernia inguinalis : Kasık fıtkı. Bağırsak, omentum, idrar torbası, dölyatağı gibi karın organlarının; daha çok da ince bağırsakların doğuştan veya sonradan kasık kanalları içerisine girmesiyle oluşan fıtık, hernia inguinalis, inguinal fıtık. en sıklıkla dişi köpeklerde görülür, domuz ve sığırlarda kalıtsaldır.

Hernia uteri : Hernia uteri. Döl yatağı fıtkı. Uterus fıtkı.

Hernia ventralis : Karın fıtkı. Karın duvarını oluşturan kasların ve peritonun değişik boyutlarda yıkıma uğraması sonucu karın içi organların deri altında yerleşmesi.

Hernia winslowi : Winslowi fıtkı. Winslowi deliğine veya kanalına bağırsak ve bağırsak askısının girmesiyle oluşan fıtık. atlarda, normalde kısa ve ince bir yarık biçiminde olan bu deliğin yaşla birlikte genişlemesi fıtık oluşumuna yatkınlık oluşturur.

Diaphragmatic hernia : Diyafram fıtkı. Karın iç organlarının diaframdan göğüs boşluğuna girmesi. Diyafragmatosel. Diyaframadaki doğuştan veya kazanılmış bir delikten veya yırtıktan karın organlarının göğüs boşluğuna geçmesi. doğuştan olarak en yaygın olarak kedilerde görülür, kazanılmış olanlar ise, karın bölgesine çarpma sırasında eğer nefes borusunun ağzı açık ise, göğüs ve karın boşlukları arasında oldukça yüksek bir basınç farklılığı nedeniyle oluşur. Midenin bir kısmının göğüs kafesine çıkması. Diyafragma hernisi.

 

Hiatal hernia : Karın iç organlarının diaframdan göğüs boşluğuna girmesi. Hiyatus hernisi. Karın bölgesindeki yemek borusu bölümünün, midenin tümünün veya bir kısmının diyafram üzerindeki hiyatustan göğüs bölgesine geçmesi. alt özofagus sfinkter yetersizliğine ve refluksa yol açar. sığırlarda edinsel megaözofagusla birlikte görülür. Midenin bir kısmının göğüs kafesine çıkması. Hiyatus fıtkı.

Strangulated hernia : Bağırsak fıtıklarında, fıtık deliğiyle fıtık kesesinin dar olması, fıtıklaşan organın fıtık kesesine yapışması veya fıtıklaşan organın genişlemesi sonucu oluşan tıkanma veya boğulmayla sonuçlanan fıtık. kısa sürede ödem, nekroz ve kangren veya yırtılma sonucu karın zarı yangısına neden olur. Düğümlü fıtık. Boğulmuş fıtık.

Inguinal hernia : Bağırsak, omentum, idrar torbası, dölyatağı gibi karın organlarının; daha çok da ince bağırsakların doğuştan veya sonradan kasık kanalları içerisine girmesiyle oluşan fıtık, hernia inguinalis, inguinal fıtık. en sıklıkla dişi köpeklerde görülür, domuz ve sığırlarda kalıtsaldır. Kasık fıtığı. Bir tür fıtık. Kasık fıtkı. İnguinal fıtık.

 

Scrotal hernia : Skrotum fıtkı. Skrotosel.

Omental hernia : Büyük ve küçük omentumda oluşan yırtıktan ince bağırsakların geçmesiyle oluşan fıtık. Omentum fıtkı.

İngilizce Hernias Türkçe anlamı, Hernias eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hernias ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Herniation : Herniyasyon. Fıtık oluşumu. Fıtıklaşma.

Inguinal hernia : Kasık fıtkı. Bir tür fıtık. Kasık fıtığı. İnguinal fıtık. Bağırsak, omentum, idrar torbası, dölyatağı gibi karın organlarının; daha çok da ince bağırsakların doğuştan veya sonradan kasık kanalları içerisine girmesiyle oluşan fıtık, hernia inguinalis, inguinal fıtık. en sıklıkla dişi köpeklerde görülür, domuz ve sığırlarda kalıtsaldır.

Acting : Vekil. Sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Davranan. Rol yapma. Oynama. Temsil. Yerine bakan. Oyun. Yapan. Oyunun kişilerini, olayın çevresini, havasını canlandırma. bu işin yapılışı.

Exomphalos : Eksomfalos. Omfalosel. Ekzomfal. Egzomfal. Göbek fıtığı.

Hiatal hernia : Hiyatus fıtkı. Karın iç organlarının diaframdan göğüs boşluğuna girmesi. Karın bölgesindeki yemek borusu bölümünün, midenin tümünün veya bir kısmının diyafram üzerindeki hiyatustan göğüs bölgesine geçmesi. alt özofagus sfinkter yetersizliğine ve refluksa yol açar. sığırlarda edinsel megaözofagusla birlikte görülür. Hiyatus hernisi. Midenin bir kısmının göğüs kafesine çıkması.

Umbilical hernia : Göbek fıtığı. Göbek fıtkı. Periton ve deride bir lezyon olmaksızın karın içindeki bağırsak, omentum gibi organların göbek deliğinden geçerek deri altında toplanması, umbilikal fıtık, omfalosel. Umbilikal herni. Umbilikal fıtık. Umblikal herni.

Diverticulum : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kolondaki küçük geniş keseler. Çıkmaz. Ayrılan yol. kör kese. Divertikel. Bir vücut boşluğundan dallanan kese (anatomi terimi). Divertikülüm. Ucu kapalı kanal. bir kanal ya da boşluktan ayrılan ucu kapalı kör kese. Torbacık. Divertikül.

Keratocele : Korneanın desement katının (lamina elastika interna) göz içi basınçla, korneadaki bir yara veya ulkustan dışarı çıkıntı yapması. solea ungulae’nin iç yüzünde büyüyen ve corium soleae’ye basınç yapan tırnak tümörü, kerasel. Keratosel. Kerasel.

Playacting : Rol yapmak. Oynamak.

Colpocele : Vajinosel. Vajina fıtığı. Kolposel.

Hernias synonyms : laparocele, hiatus hernia, herniae, performing, vaginocele, omphalocele, diaphragmatic hernia, hernia, rupture, eventration, playing, herniations.