Hireable türkçesi Hireable nedir

  • Kiralanabilir.

Hireable ingilizcede ne demek, Hireable nerede nasıl kullanılır?

Hire out : Kiralamak. Kiralama. Kiraya vermek. Kiraya verme.

Hire purchase : Satışlı tutmanlık. Alım kiralaması. Kira bedeli. Alınan mala ilişkin paranın parça parça ödenmesi. Taksitle satınalma. Taksit. Tutmana, dilerse, her ayın tutmalığına ekleyeceği bölünçlerle, oturmakta olduğu taşınmazın iyeliğini elde etmesi olanağını sağlayan tutmanlık türü. bunu sağlayan tutmanlık sözleşmesi. Taksitle alışveriş. Taksitle satış.

Buy on hire purchase : Taksitle almak. Taksitle satın almak.

Car hire : Araba kiralama.

Car on hire : Kiralık araba.

Hired costume : Kiralanmış giysi. Sahnede rol gereği giyilmek için kiralanmış giysi.

Costume on hire : Kiralanmış giysi. Sahnede rol gereği giyilmek için kiralanmış giysi.

For hire : Boş. Kiralık. Kirada.

On hire : Kiralık.

Hired : Tutulmuş. Kiralanmış. İşe alınan. Tutulan.

İngilizce Hireable Türkçe anlamı, Hireable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hireable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inhabitable : Oturmaya elverişli. Oturulabilir. İçinde oturulur. Yaşanabilir. İçinde oturulabilir.

Tenementary : Mülkle ilgili. Kiralık mülke ait.

 

Leasable : Kira alınabilir. Kiraya verilebilir.

Ample : Yeterli. Bol. Çok. Etraflı. Kafi. Heybetli. İri. Bol bol yetecek kadar. Büyük. Geniş.

Rentable : Kira getirebilir.

Hirable : Kiralanabilen.

Livable : Yaşamaya elverişli. Oturulabilir. Yaşanılası. Çekilir. İçinde yaşamaya uygun. Yaşamaya değer. Yaşanabilir. Yaşanılır. Uygun. Yaşanılabilir.

Habitable : Meskun. İskanı mümkün. Oturulabilir. Oturmaya elverişli. Oturulur. İkamet edilebilir. Yaşanabilir. İkamete elverişli.

Big : Popüler. Önemli. Kocaman. Büyük. İri. Ünlü.

Sizable : Büyücek. Hacimli. Oldukça büyük. Büyük. Büyükçe. Geniş.

Hireable synonyms : large, tenantable.

Hireable zıt anlamlı kelimeler, Hireable kelime anlamı

Small : Küçücük. Minik. Küçük. Ufak tefek. Önemsiz. Alçak. Ufacık. Arka. Mini. Küçük küçük.

Little : Kısa. Genç. Değersiz. Önemsiz. Küçük. Ufak şey. Be.az miktarda. Ufak. Cici. Birazcık.

Unlivable : Dayanılmaz. Yaşanmaz. Oturulmaz. Katlanılmaz.