Hortu nedir, Hortu ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Üstü toprakla örtülen evlerde mertekle toprak arasına konan çalı.

Hortu ile ilgili Cümleler

  • O bahçesini bir hortum ile suladı.
  • Hortum çalışmadı.
  • Kauçuk hortumdan bu parçayı al
  • Tom'un evi bir hortum tarafından yıkıldı.

Hortu hakkında bilgiler

Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı köy. Nüfusu tahmini olarak 3000 civarında yerleşim merkezi. Belediye örgütü kurulduktan sonra kasaba niteliği kazanmıştır. Ankara'ya uzaklığı 122 km'dir. Köy Anadolu'da Türklerin yerleştiği en eski yerleşim birimlerinden biridir. Yunus Emre'nin doğduğu kabul edilen Sarıköy (Mihallıççık)'e 15–20 km uzaklıkta olduğu, Nasrettin Hoca ile Yunus Emre'nin yaklaşık olarak aynı dönemlerde yaşadığı düşünüldüğünde bu bölgede Türkmen boylarının 1200'lü yıllardan önce yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Bugünkü adı Nasrettin Hoca Köyü olan Hortu'nun 1960'lı yılların sonlarına doğru kısa bir süre için resmi adı "Bağbaşı" olmuş, daha sonra "Nasrettin Hoca Köyü" olarak adlandırılmıştır. Köy halkı "manav" olarak adlandırılan bir Türkmen boyundandır. Anlatılanlara göre civarda bulunan ) küçük yerleşimde bulunanlar birleşerek mahallesi oluşturmuştur. Bağbaşı denilen bölgeden doğan küçük bir su kaynağı mahallesin içme ve sulama ihtiyacını karşılamaktadır. Bu su kaynağı daha sonra Pürtek çayına karışarak Oğlakçı, Mülk, Demirci, Ortaklar yolunu izleyerek Porsuk ve Sakarya'ya karışmaktadır. Hortu(Nasrettin Hoca Köyü) bugün oldukça gelişmiş bir köy durumundadır. Her yıl haziran ayı içerisinde "Nasrettin Hoca Doğum Şenlikleri" düzenlenmektedir. Şimdiki ismi Sazgeçit olan Hortu mahallesi,Ereğli'ye 13 km.uzaklıkta bir yerleşim yeridir.Yeni yerel yönetimlerle yapılan değişiklikte tekrar köy statüsüne geçirilen Hortu Köyü,halk arasında Bekdikler denilen bir Türkmen topluluğunun da bu civardaki ilk yerleşim yeri kabul edilir ki bugün Tatlıkuyu mahallesinden Badak mahallesine kadar onlarca mahallesin burdaki Bekdiklerin dağılmasıyla kurulduğu düşüncesi yaygındır.Mahallenin arazisi kuzeydoğu istikametinde genişlemekte olup verimli arazileri vardır.Özellikle son yıllarda yeraltı sularının tarımda kullanılmaya başlaması bu süreçte etkili olmuştur.Mahallede bütün tahıl ürünlerinin yanı sıra teşvikli ürünlerinde yetiştirilmeye başlandığını görüyoruz.Türkiye'nin yaşadığı değişim sürecini kendi iç bünyesinde biraz yavaş yaşasa da Hortu mahallesi son yıllarda modern köylerimiz arasına girmiştir. Mahallede ibadete açık üç cami vardır.Mahallede ilköğretim okulu Ereğli'nin en başarılı okullarındandır.Son yıllarda üniversite sınavlarını kazanmada başarı kaydedilmektedir.Mahallenin geçim kaynakları arasında hayvancılık,tarım,ırgatlık ve başka yerlerde mevsimlik işçi olarak çalışma vardır.Mahallede halen bir sağlık ocağı hizmet vermektedir.Mahallenin içinden Kony-Adana asfaltı geçmektedir.Ayrıca Ereğli'yi dağ köylerine bağlayan yol da asıl mahallesin içinden geçmektedir.Mahallede tarihi Beş Gözlü Köprü,Han vardır.Mahallenin bilinen sakinleri arasında Tosunlu, Süllüler,Tombaklılar,Gavzanlılar,Ilılar,Bekteşliler,Mişmişler,Cabılar,Soğular,Battallılar gibi adlarla anılan geniş aileler vardır.

 

Hortu ile ilgili Atasözü veya Deyim

 

hortum gibi : çok uzun (burun).

hortum sıkmak : yangına su sıkmak.

Hortu anlamı, kısaca tanımı

Hort : İki bıçağın birbirine vurulmasıyle meydana gelen çentik. Kıldan yapılan top ve sopa ile oynanan bir çocuk oyunu. Semiz, toplu, şişman. Delikanlı, babayiğit. Yetim, öksüz

Emberiza hortulana : [Bakınız: kiraz kuşu]. [Bakınız: ortolan].

Hortuk : Eşek, katır, domuz, deve gibi hayvanların yavrusu. Çukur yerler. Kısa boylu kişi. Marangoz aleti.

Hortulamak : Küsmek.

Hortum ağızlıgiller : Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları ince, uzun, ağızları boni biçiminde, Atlantik ve Hint okyanuslarında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, vücutları ince uzun, ağızları boru biçiminde, Atlantik ve Hint Okyanusları’nda yaşayan türleri olan bir familya. (Fistulariidae),türü iyi bilinir.

Hortum kayası : Kaya balığı türünden bir çeşit balık.

Hortumacı : At hırsızı. Hırsıza yataklık eden kimse.

Hortumağacı : Arabayı dik tutmak amacıyla araba okunun altına dikilen ucu çatallı deynek. (Apsar, Gücünkaya Aksaray Niğde).

Hortumak : Yaşlılık nedeniyle değişmek, biçimi bozulmak.

Hortumlama : Hortumlamak işi.

Hortumlamak : Yasa dışı yollarla zimmetine para veya mal geçirmek.

Hortumlanma : Hortumlanmak işi.

Hortumlanmak : Hortumlama işi yapılmak.

Hortumlatma : Hortumlatmak işi.

Hortumlatmak : Hortumlamasına yol açmak.

Hortumlu kınkanatlılar : Çeşitli türleriyle tarım bitkilerine ve ürünlerine büyük zarar veren, ağız yapıları gagamsı, kınkanatlı böcekler familyası. (Yurdumuzda çok yaygın "buğdaybiti" bu familyadandır.).

Hortumlu memeliler : Memeliler (Mammalia) sınıfının, eterdiler (Placentalia) bölümünün, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, çok büyük boylu, beş parmaklı ve kalın bacaklı, burunları üst dudak ile birleşerek bir hortum biçiminde uzamış olup üst çenedeki iki kesici diş özellikle çok uzamış, bazı türlerinin soyu tükenmiş bir takım. (Proboscidea),olmak üzere tek familyası vardır.

Hortumlu salyangozlar : Yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin, Karından ayaklılar (Gastropoda) sınıfından, ağız bölgesi çoğunda hortum gibi, radula enine dizilerde 7 dişe sahip olan, deniz, tatlı su ve karalarda yaşayan türleri bulunan bir takım.

Hortumlu solucanlar : Boyları 30 cm olabilen, gövde duvarının içe çökmesi ile oluşan bir hortumları bulunan ve denizlerde yaşayan bir şube, kurdela kurtları, Nemertini.

Hortumlu sülükler : Yutak başlangıcında, öne doğru uzatılabilir bir hortum bulunan sülükler familyası.

Hortut : Asmadan budanmış dallar: Bir araba hortut aldım. Kurumuş üzüm asmasının çubuğu.

Metal hortumlu duş : Başlığı elle tutulacak biçimde yapılmış ve musluk takımına oynak bir metal hortumla bağlanmış olan duş.

Süt hortumu : Sağım makinelerinde memelerden sağılan sütü topama kabına taşıyan hortum.

Vakum hortumu : Süt sağım makinelerinde sağım için gerekli vakum etkisini makinenin emzik kısmına ulaştıran aygıt.

Hortum : Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü. Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönüp buluttan yeryüzüne uzanan sütun biçiminde oluşan, alanı dar bir fırtına türü. Genellikle plastikten uzun ve esnek boru.

Hortumlu : Hortumu olan.

Hortumlu böcekler : Eş kanatlıları, yarım kanatlıları, tahtakurularını içine alan, kan veya öz su emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu (Rhynchota).

Hortumlular : Pek çok türünün nesli tükenmiş olan, günümüzde filleri içine alan memeli hayvanlar alt takımı.

Yangın hortumu : Yangını söndürmek için itfaiye aracından veya yangın musluğundan su aktarmak üzere kullanılan uzun hortum.

Diğer dillerde Hortega yöntemi anlamı nedir?

İngilizce'de Hortega yöntemi ne demek ? : hortega method