Hort nedir, Hort ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

İki bıçağın birbirine vurulmasıyle meydana gelen çentik.

Kıldan yapılan top ve sopa ile oynanan bir çocuk oyunu.

Semiz, toplu, şişman.

Delikanlı, babayiğit.

Yetim, öksüz.

Hort ile ilgili Cümleler

  • Bugünlerde hiç kimse hortlaklara inanmıyor.
  • Hortum çalışmadı.
  • Kauçuk hortumdan bu parçayı al
  • Tom'un evi bir hortum tarafından yıkıldı.
  • Gerçekten bir hortlak gördüm.
  • O bahçesini bir hortum ile suladı.

Hort ile ilgili Atasözü veya Deyim

hortum gibi : çok uzun (burun).

hortum sıkmak : yangına su sıkmak.

Hort tanımı, anlamı

Emberiza hortulana : [Bakınız: kiraz kuşu]. [Bakınız: ortolan]

Hort atmak : Öğünmek.

Hort burun : Devamlı akan burun.

Hort etmek : Konuşmak.

Hort kesilmek : Derinin, kabuğun kesilmesi.

Horta : Dedikodu. [Bakınız: horata]. Söz. Çıkrıkla iplik eğirmek için bir araya gelmiş beş altı kadın: Çıkrık hortasına gitmiştim.

Horta atmak : Konuşmak, abartarak konuşmak. Şakalaşmak.

Hortdah : Hayalet (çocuk dilinde).

Hortdanboz : Hayalet (çocuk dilinde).

Hortdatmak : Uyandırmak, ayıltmak.

Hortega hücresi : Mikrogliya.

Hortega yöntemi : Mikrogliya hücrelerinin belirlenmesinde, amonyaklı gümüş karbonat kullanılarak yapılan bir boyama yöntemi.

Horthort : Düdük, kaval.

Hortik : Eşek, katır, domuz, deve gibi hayvanların yavrusu: Eşek hortik doğurmuş. Çukur yerler. Turşuluk ufak patlıcan. Eski türkçe kort+ik: Zemin veya duvarda kendiliğinde açılmış büyükçe delik (Erzincan Merkez).

 

Hortlah : Hortlak.

Hortlamık : Sevilmeyen yaşlı kadın.

Hortlap : Kırmızı kabuklu bir çeşit ağaç.

Hortlaşmak : Bıçakları birbirine sürerek ağızlarında çentik açmak.

Hortlatmak : Hortlama işi yapılmak.

Hortlik : Boğazda çıkan ur.

Hortlu : Yetim, öksüz.

Hortu : Üstü toprakla örtülen evlerde mertekle toprak arasına konan çalı.

Hortuk : Eşek, katır, domuz, deve gibi hayvanların yavrusu. Çukur yerler. Kısa boylu kişi. Marangoz aleti.

Hortulamak : Küsmek.

Hortum ağızlıgiller : Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları ince, uzun, ağızları boni biçiminde, Atlantik ve Hint okyanuslarında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, vücutları ince uzun, ağızları boru biçiminde, Atlantik ve Hint Okyanusları’nda yaşayan türleri olan bir familya. (Fistulariidae),türü iyi bilinir.

Hortum kayası : Kaya balığı türünden bir çeşit balık.

Hortumacı : At hırsızı. Hırsıza yataklık eden kimse.

Hortumağacı : Arabayı dik tutmak amacıyla araba okunun altına dikilen ucu çatallı deynek. (Apsar, Gücünkaya Aksaray Niğde).

 

Hortumak : Yaşlılık nedeniyle değişmek, biçimi bozulmak.

Hortumlama : Hortumlamak işi.

Hortumlamak : Yasa dışı yollarla zimmetine para veya mal geçirmek.

Hortumlanma : Hortumlanmak işi.

Hortumlanmak : Hortumlama işi yapılmak.

Hortumlatma : Hortumlatmak işi.

Hortumlatmak : Hortumlamasına yol açmak.

Hortumlu kınkanatlılar : Çeşitli türleriyle tarım bitkilerine ve ürünlerine büyük zarar veren, ağız yapıları gagamsı, kınkanatlı böcekler familyası. (Yurdumuzda çok yaygın "buğdaybiti" bu familyadandır.).

Hortumlu memeliler : Memeliler (Mammalia) sınıfının, eterdiler (Placentalia) bölümünün, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, çok büyük boylu, beş parmaklı ve kalın bacaklı, burunları üst dudak ile birleşerek bir hortum biçiminde uzamış olup üst çenedeki iki kesici diş özellikle çok uzamış, bazı türlerinin soyu tükenmiş bir takım. (Proboscidea),olmak üzere tek familyası vardır.

Hortumlu salyangozlar : Yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin, Karından ayaklılar (Gastropoda) sınıfından, ağız bölgesi çoğunda hortum gibi, radula enine dizilerde 7 dişe sahip olan, deniz, tatlı su ve karalarda yaşayan türleri bulunan bir takım.

Hortumlu solucanlar : Boyları 30 cm olabilen, gövde duvarının içe çökmesi ile oluşan bir hortumları bulunan ve denizlerde yaşayan bir şube, kurdela kurtları, Nemertini.

Hortumlu sülükler : Yutak başlangıcında, öne doğru uzatılabilir bir hortum bulunan sülükler familyası.

Hortut : Asmadan budanmış dallar: Bir araba hortut aldım. Kurumuş üzüm asmasının çubuğu.

Metal hortumlu duş : Başlığı elle tutulacak biçimde yapılmış ve musluk takımına oynak bir metal hortumla bağlanmış olan duş.

Oynum hort : Oyun dışıyım.

Süt hortumu : Sağım makinelerinde memelerden sağılan sütü topama kabına taşıyan hortum.

Sylvia hortensis : [Bakınız: ak gözlü ötleğen]. [Bakınız: çalı bülbülü].

Vakum hortumu : Süt sağım makinelerinde sağım için gerekli vakum etkisini makinenin emzik kısmına ulaştıran aygıt.

Hortlak : Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık. Hortlamış.

Hortlama : Hortlamak işi.

Hortlamak : Yanlış bir inanışa göre ölü mezardan çıkmak. Herhangi bir sorun yeniden ortaya çıkmak.

Hortum : Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü. Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönüp buluttan yeryüzüne uzanan sütun biçiminde oluşan, alanı dar bir fırtına türü. Genellikle plastikten uzun ve esnek boru.

Hortumlu : Hortumu olan.

Hortumlu böcekler : Eş kanatlıları, yarım kanatlıları, tahtakurularını içine alan, kan veya öz su emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu (Rhynchota).

Hortumlular : Pek çok türünün nesli tükenmiş olan, günümüzde filleri içine alan memeli hayvanlar alt takımı.

Yangın hortumu : Yangını söndürmek için itfaiye aracından veya yangın musluğundan su aktarmak üzere kullanılan uzun hortum.

Diğer dillerde Horro sığırı anlamı nedir?

İngilizce'de Horro sığırı ne demek ? : horro cattle