Hydrofluosilicic acid türkçesi Hydrofluosilicic acid nedir

  • Hidrofluosilisik asit.

Hydrofluosilicic acid ingilizcede ne demek, Hydrofluosilicic acid nerede nasıl kullanılır?

Acid : Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Asitli. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Asit gibi. Ekşi. Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Acı. İğneleyici. Lsd. Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde.

Abietic acid : Reçine asidi. Çam asidi. Abiyetik asit.

Abscisic acid : (biyokimya) yaprak çıkarmayı teşvik eden çimlenmeyi ise basılayan bitki hormonu. Absisik asit. Yaprak asidi.

Accumulator acid : Akümülatör asidi.

Acetic acid : Basit yapılı, ch3-cooh formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. işkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Sirke ruhu. Sirke asiti. Sirke asit. Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Etanik asit. Sirke asidi. Asetik asit. Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi.

 

Acetoacetic acid : Asetoasetik asit. Ketoziste, idrar ve kanda fazla miktarda bulunan, karaciğerde üretilen keton cisimlerinden biri.