İleri geri nedir, İleri geri ne demek

İleri geri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Ayrıntıları düşünülmeyen.
  • Rastgele, gelişigüzel (konuşmak)

"İleri geri" ile ilgili cümle

  • "Haydi kızım, haydi işine. Böyle ileri geri sözlerle kendini de beni de iyi saatte olsunların hışmına uğratacaksın." - H. R. Gürpınar

İleri geri tanımı, anlamı:

İleri geri etmemek : Uzun boylu tartışmamak, sorgu sual etmemek.

İleri geri konuşmak : Yersiz ve gönül kıracak biçimde konuşmak.

İlerisini gerisini düşünmemek : Sonucun ne olacağını hesaplamamak.

İlerisini gerisini hesaplamamak : Herhangi bir konuda çok ve ayrıntılı düşünmeden hareket etmek, tedbirsizce, ihtiyatsızca davranmak.

Ayrıntı : Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Gelişigüzel : Herhangi bir, baştan savma, rastgele, lalettayin. Üstünkörü.

Rastgele : Gelişigüzel. (ra'stgele) Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, gelişigüzel, lalettayin.

İleri geri ile ilgili Cümleler

 
  • Odada ileri geri yürüdü.
  • Başını ileri geri salladı.
  • Aslan bütün gün kafesinin içinde ileri geri yürüdü.
  • İleri geri büyüdü.
  • Ali ileri geri adımlıyor.
  • Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.
  • Biz ileri geri koşuyorduk.

Diğer dillerde İleri geri anlamı nedir?

İngilizce'de İleri geri ne demek? : adv. backwards and forwards, back and forth, to and fro