Jacobins türkçesi Jacobins nedir

Jacobins ingilizcede ne demek, Jacobins nerede nasıl kullanılır?

Anti jacobin uprising : Antijakoben isyanı.

Jacobin : İhtilalde şiddeti başlatan politikacı. Jakoben. Radikal. Dominikan papazı. Köktenci.

Jacobinic : Fransız devrimindeki köktencilerle ilgili veya onlara dair. Jakobenlerle ilgili. Devrimci.

Jacobinism : Aşırı-demokratik görüşler. Jakobinizm. Jakobinlerin radikal doktrinleri ya da ilkeleri. Radikalizm.

Jacobian determinant : Jacobi belirteci. Jacobi determinantı.

Jacob : Hazreti yakup. Yakup. Erkek ismi. Yakup peygamber.

Jacob frenkel : İsrail bankası'nın eski başkanı.

Jacobus : Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri.

Jacobs : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Joseph jacobs (1854-1916). Yahudi ansiklopedisi”nin bir baskısının ve ezop masalları derlemesinin editörü. Yahudi tarihçi ve folklorcu. Soyadı.

Jacobian matrix : Jacobi matrisi. Jacobi dizeyi. Jacob dizeyi.

İngilizce Jacobins Türkçe anlamı, Jacobins eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Jacobins ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sweeping : Çok kapsamlı. Nefes kesici. Köklü. Coşkulu. Geniş kapsamlı. Geniş bir alanı kapsayan. Tarama. Panoramik (manzara). Geniş içerikli. Temizleme.

 

Ultra : Aşkın. Aşırıcı. Ötesi. Aşırı. Üstün. Son derece. Öbür tarafta. Aşırı görüşlü. Haddinden fazla.

Jacobean : İngiltere kralı ı. james zamanında yaşamış olan devlet adamı ya da yazar. Jakobusçu.

Extremist : Aşırılık yapan kimse. Azılı. Aşırı. Müfrit. Aşırı uçlarda yaşayan kimse. Aşırı uçtaki kimse. İfratçı. Aşırı uç görüşteki kimse. Aşırılıkçı.

Radicals : Ana nota. Esas. Radikaller. Kök işareti. Köken. Kök.

Rad : Absorblanmış doz birimi; herhangi bir maddeye aktarılan radyasyon enerjisini ya da dozunu göstermede kullanılır, l rad ışınlanan maddenin l kg'ına 100 jüllük enerji veren radyasyon miktarı, l rad= 100 gy. Rad. Biyoloji, nükleer enerji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir gram ağırlığındaki bir dokuya 100 erg’lik enerji veren radyasyon miktarı. Maddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulma dozunun eski birimi. yeni birim: gray(gy). 1 rad = 10¯² j. kg ¯¹. Muhteşem. Müthiş. Emilen röntgen dozu. Harika.

Radical : Çok kısa yaşamlı olup başka kök ya da moleküllerle hızla tepkime veren ve tek sayılı elektron bulunduran atom ya da molekül (örn. brch3). olağan koşullarda çevresinden yalıtılamayan, ancak birçok tepkimeden nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümesi (örn. -no3). Kökçe. Esas. Kök. Köken. Ana nota. Kökten. Esasi. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Free radical : Serbest köksel atom. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir özdeciğe bağlı olsa da kimyasal bir tepkileşim boyunca, ya da geçici olarak bağımsız duruma geçebilen öğecikler kümesi. Erkin kökçe. Serbest kök. Özgür kök. Tek sayıda eksicikleri bulunan, dolayısıyla toplam dönüsü çoğu kez s = 1/2 olan, kimyasal tepkinliği yüksek özdecik parçası. Serbest radikal. Çoğunlukla kendi molekülü ile denge durumunda bulunan ve elektron eksiği olan doymamış bir atom kümesi ya da molekül. Özgür kökçe.

Fundamentalist : Aşırı tutucu kimse. Kökten dinci. Aşırı tutucu.

Root and branch : Toptan. Kökünden (bitirmek). Tamamiyle. Köklü. Kökünden (yok etmek). Hepsi. Tepeden tırnağa. Tam. Kusursuz.

Jacobins synonyms : jacobinical, william wymark jacobs, w. w. jacobs, rads, extremists, jacobin.