Radicals türkçesi Radicals nedir

Radicals ile ilgili cümleler

English: The radicals had failed by one vote.
Turkish: Radikaller bir oy ile başarısız oldu.

Radicals ingilizcede ne demek, Radicals nerede nasıl kullanılır?

Antiradicals : Aşırılık aleyhtarı. Köktenci karşıtı olma. Radikal karşıtlığı.

Radical axis : Radikal ekseni. Köklü ekseni. Kuvvet ekseni.

Radical center : Kuvvet merkezi. Köklü özelliği.

Radical chain reaction : Radikal zincir reaksiyonu. Otooksidasyon.

Radical gap : Kök aralığı.

Radical therapy : Radikal tedavi. Hastalığın yalnızca belirtilerini değil, aynı zamanda nedenini de ortadan kaldırarak yapılan tedavi biçimi.

Radical plane : Radikal düzlemi. Köklü düzlemi.

Radical islam : Radikal islam.

Radical innovations : Köklü yenilikler. Farklı bir bilgi veya buluş sonucu ortaya çıkan ve ürün yenilik veya süreç yenilik biçimde görülen teknolojik gelişmeler. krş. otonom teknolojik gelişme.

Radical word : Kök halindeki sözcük. Kök.

İngilizce Radicals Türkçe anlamı, Radicals eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Radicals ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grass roots : Temel. Köylü. Kaynak. Taban parti. Halk.

Alkyl radical : Alifatik hidrokarbonlardan elde edilen tek değerli gruplar dizisinden herhangi biri. Alkil kökü. Alkil kökü (kimya).

 

Backbone : Şey. Direk. Temel. Metanet. Karakter kuvveti. Sağlam karakter. En önemli destek. En büyük destek. Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır. Özül.

Descent : Bayır. Sukut. Nesil. Baskın. Madene inme. Ani saldırı. Harf kuyruğu. İnme.

Root and branch : Hepsi. Tepeden tırnağa. Tamamıyla. Kökünden (yok etmek). Kusursuz. Kökten. Toptan. Köklü. Tamamiyle.

Alkyl : Alkil köküyle ilgili olan (kimya). Alkil.

Molecule : Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek. Özdecik. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tozan. Zerre. Küçük parçacık. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom. Molekül. Bir özdeğin bağımsız olarak var olabilen ve onun kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimi.

Basis : Prensip. Gramer, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki almamış yalın durumu: taş, işçi, bilgili, terbiye, ciltle-, ayakkabı, aktualite, planlama vb. Bir malın ya da taşınır değerin cari fiyatıyla gelecek (future) fiyatı arasındaki fark. Fiyat farkı. Taban. İlke. Kaynak.

Origins : Başlangıç noktası. Kaynak. Asıl. Doğuş. Menşe. Başlangıç. Nereden.

 

Bedrocks : Temel prensip. Anakaya. Dip kaya. Temel bilgiler. İşin gerçeği. İşin aslı. Kesim. -e bir başka örnek. Temel kaya.

Radicals synonyms : alkyl group, azido radical, ketone group, cyano group, arsenic group, methylene group, aldehyde group, hydrazo radical, vinyl radical, propyl radical, alcohol group, methylene radical, benzyl radical, hydroxyl radical, nitro group, uranyl radical, aldehyde radical, cacodyl radical, allyl radical, amino, uranyl group, cyanide group, benzyl group, cacodyl group, carbonyl group, propyl group, cyanide radical, benzoyl group, hydrazo group, cyano radical, azo radical, azido group, alcohol radical.

Radicals zıt anlamlı kelimeler, Radicals kelime anlamı

Moderate : Yatışmak. Başkanlık etmek. Ilımlı kimse. Makul kimse. Azaltmak. Yumuşatmak. Orta. Görüşleri aşırıya kaçmayan. Ilımlı. Azalmak.

Old : Büyük. İhtiyarlamak. Eskimiş. Eski zamanlar. Pişkin. Köhne. İhtiyar. Kart. Deneyimli. Yaşlı.