Köşeli parantez nedir, Köşeli parantez ne demek

  • Köşeli ayraç

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: köşeli ayraç]

Köşeli parantez hakkında bilgiler

[Bakınız: köşeli ayraç]

Köşeli parantez anlamı, kısaca tanımı:

Köşeli : Köşesi veya köşeleri olan.

Ayraç : Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

Parantez : Ayraç. Konunun dışında kalan söz ve yazı.

Para : Kuruşun kırkta biri. Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Köşeli ayraç : Ayraç içinde bulunan bir anlatımda veya ayraç içine alınması gereken bir açıklamada kullanılan ([ ]) biçimindeki köşeli, kırık ayracın adı, köşeli parantez.