Kırık çizgi nedir, Kırık çizgi ne demek

Kırık çizgi; bir matematik terimidir.

  • Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Kimi doğru parçalarının, tümü bir doğrultuda olmamak koşuluyla, ikişer ikişer uç uca eklenmesiyle oluşan eğri.

Geomteri'deki kelime anlamı:

“Kırık çizgi” , bir çok doğru çizgilerin birleşmesidir

İngilizce'de Kırık çizgi ne demek? Kırık çizgi ingilizcesi nedir?:

broken line

Osmanlıca Kırık çizgi ne demek? Kırık çizgi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hatt-ı münkesîr

Kırık çizgi tanımı, anlamı:

Kırık : Saf renkten hafif uzaklaşmış. Gücenmiş, üzgün. Tam nota göre düşük olan (not). Kırıntı. Kemiğin bir etki ile kırılması. Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. Fay. Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Kırılmış olan. Bir şeyin kırılan yeri. Melez. Kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu erkek veya kadın.

Çizgi : Yüz ve vücut hatlarının her biri. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Temel. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril.

Nokta : Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Orta nokta. Sınır, derece, radde. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Nöbetçi bulunan yer. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Yer.

 

Doğrultu : Yön, istikamet. Tutulan, izlenen yol. Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum. Belli bir sonsuz doğrunun belirttiği tek yol, istikamet.

Değiş : Değişim. Değme işi.

Kırık çizgisi : Bir kırığın, yeryüzü ile kesiştiği çizgi

Diğer dillerde Kırık çizgi anlamı nedir?

İngilizce'de Kırık çizgi ne demek? : broken line