Kahramanlık nedir, Kahramanlık ne demek

  • Kahramanca davranış, yiğitlik

"Kahramanlık" ile ilgili cümle

  • "Onun başlı başına bir destan olan bu ilk kahramanlık sahasından işte böyle bir intiba ile ayrıldım." - İ. A. Gövsa

Kahramanlık tanımı, anlamı:

Başkahramanlık : Başkahraman olma durumu.

Kahraman : Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi. Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit. Bir olayda önemli yeri olan kimse.

Kahramanca : (kahrama'nca) Kahramana yaraşır bir biçimde, kahramancasına, yiğitçe. Kahramana yaraşır.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Yiğitlik : Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret.

Kahramanlık destanı : Orta çağda kahramanlar için düzülen destan. Ortaçağda, kahramanlar için söylenmiş destan.

Kahramanlık komedyası : Kralların, prenslerin ve soyluların baş oyun kişisi olduğu serüvenleri kapsayan komedya biçimi.

Kahramanlık ile ilgili Cümleler

  • Kahramanlık büyük bir erdemdir.
  • Kahramanlık en kısa süren mesleklerden biridir.

Diğer dillerde Kahramanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Kahramanlık ne demek? : n. heroism, bravery, deed, exploit, feat, gallantry, prowess, valor, valour [Brit.], achievements

 

Fransızca'da Kahramanlık : héroïsme [le], action d'éclat, exploit [le]

Almanca'da Kahramanlık : n. Heldenmut, Heroismus

Rusça'da Kahramanlık : n. геройство (N), героизм (M), подвиг (M), доблесть (F)

adj. геройский, героический