Kar nedir, Kar ne demek

 • Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı

"Kar" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kıştı, yerler iki karış kar tutmuştu." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

Sağır.

Kar// kar buz: don, soğuk, bk. kar kiş // kar kiş: bk. kar buz// kar tipi: kar ve tipi

Sağır.

Kar (bk. gar)

Sürme, rastık.

Kâr, bk. kar

Coğrafya'daki terim anlamı:

Havadan ak, ince taneli buz kırılcaları biçiminde ya da lapa lapa yağan, sıcaklık koşulları elverişli ise yerde biriken su buğusu, bk. yağış.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Billûrlaşmış, beyaz lapalar halinde yağan donmuş su buğusu.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay.

Toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki pozitif fark. Bu fark sıfır olduğunda normal kâr, sıfırdan büyük olduğunda normalüstü kâr olarak adlandırılır.

İngilizce'de Kar ne demek? Kar ingilizcesi nedir?:

snow, profit

Fransızca'da Kar ne demek?:

neige

Kar hakkında bilgiler

Kar, bir yağış çeşididir.

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılmış olan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan ABD'li Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.

 

Kar kristallerinin şekillerinin çok fazla çeşitlilik göstermesi, popüler olan "birbirine benzer iki tane yok" ifadesine yol açmıştır. İstatistik olarak mümkün olmasına rağmen, yere inerken kristalin maruz kaldığı sıcaklık ve nem çok fazla değişkenlik gösterdiği için aynı şekilde iki kristal oldukça ender oluşur. 1885 yılından itibaren mikroskopla fotoğraflama yöntemi ile ikiz kar kristali arama girişimleri sonucunda bugün binlerce kar kristalinin farklı varyasyonlarını bilmekteyiz. Aynı koşullarda oluşan kar kristallerinin birbirlerine benzer olmaları, oluşum ortamları birbirine ne kadar çok benzerse, o kadar olasıdır. Birbirinin aynısı iki kar kristali 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde tespit edilmiştir.

Çapları 2-4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram olan kar tanecikleri havanın gösterdiği direnç sebebiyle süzülerek (limit hızla) yere inerler. Bu inme sırasında tanecikler birbirlerini ittiklerinden yapışmazlar. Özelliklerini koruyarak yere inerler. Bunlar güneş ışığını tamamen yansıttıkları için beyaz olarak görülürler. Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C ilâ -20 °C arasındayken olur. Bu yağış, sıcaklık sıfırın altında birkaç derece olduğunda ağır, nemli, ebatları bir santimetreye ulaşan parçalar halinde gerçekleşir. “Lapa lapa kar yağması” tabiri bu durum için kullanılır. Atmosfer ile toprağın sıcaklıkları eşit olursa yüzeye ulaşan kar hemen erimez. Toprak sıcaklığı atmosfer sıcaklığının üzerinde ise, yere düşen kar kısa sürede erir.

 

Kar ile ilgili Cümleler

 • O geçen yılki kar.
 • Norveç veya Finlandiya gibi ülkelerde kışın çok kar vardır.
 • Kar bana benim memleketi hatırlatıyor.
 • Okul kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
 • Bir grup insan kar botlarıyla yola koyuldular.
 • Ah, kar!
 • Kar baharda erir.
 • İşte, vaat edilen kar!
 • Kar bekleniyor.
 • Çocuklar kardan adam yapmak için ilk kar yağışını bekliyorlardı.

Kar kısaca anlamı, tanımı:

Kar gibi : Temiz, beyaz.

Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz : "elverişli bir ortamda çoğalan şeyler, ortam elverişliliğini yitirince yok olur" anlamında kullanılan bir söz.

Kar susuzluk kandırmaz : "gerçek gereksinimler, avutucu, oyalayıcı şeylerle karşılanmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Karda yürüyüp izini belli etmemek : Kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmek.

Kar baykuşu : İskandinavya ve kuzey kürede yaşayan koyu renk benekli büyük baykuş (Nyctes scandica).

Kar beyaz : Bembeyaz, çok beyaz. Bu renkte olan.

Kar çiçeği : Süsengillerden, beyaz ve pembe çiçekler açan soğanlı bitki (Leuconium).

Kardelen : Nergisgillerden, baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğanlı bir bitki (Galanthus nivalis).

Kar dikeni : Diş otugillerden, pembe çiçekli bir tür çalı (Acantholimon echinus).

Kar fırtınası : Şiddetli rüzgârın yağan karı sağa sola savurmasıyla oluşan fırtına, tipi.

Kar helvası : Pekmez karıştırılmış kar. İcat edenlerin bile beğenmedikleri şey.

Kar ispinozu : Asya ve Avrupa'nın yüksek yerlerinde, karlık bölgelerde yaşayan serçeye benzer küçük ötücü kuş (Montifringilla nivalis).

Kar kuşu : Serçegillerden, karlı dağların doruklarında yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü bir kuş (Plectrophenax nivalis).

Kar kuyusu : Yazın kullanılmak üzere içinde kar saklanan kuyu, karlık.

Kar sapanı : Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu.

Kartopu : Hanımeligillerden, birçok türü süs bitkisi olarak yetiştirilen, zeytinimsi, meyvemsi, kırmızı renkte bir ağaççık (Viburnum). Beyaz ve tombul.

Kar topu : Elle top biçiminde sıkıştırılmış, eğlence amacıyla karşılıklı atılan kar topağı.

Karyağdı : Üstünde beyaz benekler bulunan kumaş.

Kar yükü : Yağan kar miktarının binalarda yaptığı baskı gücü.

Kardan adam : Eğlenmek amacıyla insana benzetilerek yapılmış olan kardan heykel.

Buzul kar : Bir buzulun oluşmasında temel olan katılaşmış kar kümesi.

Kristal kar : Nem oranının çok düşük olması sebebiyle tanecikleri birbirine yapışmayan, kayak yapmaya çok uygun, yumuşak kar.

Sulu kar : Yağmurla karışık bir biçimde yağan kar.

Kar aktarımı : Bir ülkede yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri kârları yurtdışına çıkarması. Şirketlerin elde ettikleri kârı kâr payı olarak ortaklarına dağıtmamak için bilançoları üzerinde değişikliğe giderek kârını yan şirketlere aktarması.

Kar amacı gütmeyen kurumlar : Açık ya da örtük biçimde kâr amacı gütmeyen; sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetleri sağlamak amacıyla etkinlikte bulunan kurumlar.

Kar aralığı : Firmanın ürettiği malın satış fiyatı ile üretim maliyeti arasındaki fark. (contribution margin) Bir birim malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki pozitif farkın, o malın fiyatına oranı. krş. kâr oranı, özkaynak getirisi, varlıkların getirisi

Kar aralığı çözümlemesi : Satışlardaki artışların kârlardaki artışa dönüşümünü inceleyen çözümleme. krş. çalışma kaldıraç derecesi

Kar ayakkabılı kedi : Amerika’dan köken alan, Amerikan kısa tüylü ve Siyam kedisinin 1960 yılında yapılan çaprazlamalar sonucunda geliştirilmiş, tüyleri oldukça dolgun, kısa ve ipeksi, rengi mavi mühürlü beyaz, mühürlü beyaz, lila ve çikolata renklerinde, Siyamlarda olduğu gibi yüz, kulak, bacak ve kuyruktaki renkler gövdeye oranla biraz daha koyu tonda, mühürlü olanlarında beyaz renkteki mühürler farklı büyüklerde olabilen, beyaz patileri karakteristik, yüzü siyah olduğunda ise çene ve patileri her zaman beyaz renkli, ses tonu çok yumuşak ve melodik, iyi bir avcı ve oyuncu olan, hareketli, enerjik, sadık ve uyumlu yapıda, kısa tüylü kedi ırkı.

Kar badullamak : Kar lapa lapa yağmak.

Kar bırakmak : kazanç getirmek.

Kar biriktirim dengesi : Gelecek yıllarda kâr durumu elverişli bir sonuç vermeyecek olursa paydaşlara yine dağıtımda bulunabilmek amacıyla yapılan biriktirim.

Kar cücüsü : Gri renkli, serçe büyüklüğünde, kuyruğu siyahlı beyazlı ve uzun bir çeşit kuş.

Kar dağıtım çizelgesi : Gelir çizelgesinin altında gösterilen vergilerden, yasal yükümlülük paylarından ve ilgililere dağıtılan ikramiyelerden temizlenmiş, kalan kârı ayrıntılarıyla gösteren, dengelem ile gelir göstergesini birbirine bağlayan çizelge.

Diğer dillerde Kar anlamı nedir?

İngilizce'de Kar ne demek? : [Kar] n. cart, car, wagon

n. snow

n. profit, gain, benefit, avail, capital, catch, fruit, gainings, increment, melon, return, avails, pay dirt

Fransızca'da Kar : neige [la]

Almanca'da Kar : n. Einnahme, Schnee

Rusça'da Kar : n. снег (M), прибыль (F), барыш (M), доход (M), доходность (F), выгода (F), доход: доходы (PL)

adj. снежный