Kasa fişi nedir, Kasa fişi ne demek

Kasa fişi; bir ticaret terimidir.

  • Satın aldığı mal veya hizmet için ödediği para karşılığında müşteriye yazar kasadan çıkarılarak verilen küçük kâğıt belge

Kasa fişi kısaca anlamı, tanımı:

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Müşteri : Jüpiter. Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse. Alıcı.

Yazar : Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Yazma özelliği olan.

Küçük : Niceliği az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest. Yaşı daha az olan. Değersiz, önemsiz. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Diğer dillerde Kasa fişi anlamı nedir?

İngilizce'de Kasa fişi ne demek? : n. sales slip

Almanca'da Kasa fişi : n. Kassenzettel