Kolayca nedir, Kolayca ne demek

Kolayca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Oldukça kolay
 • (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden.

"Kolayca" ile ilgili cümleler

 • "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim." - R. H. Karay

Kolayca anlamı, kısaca tanımı:

Kola : Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kolalama.

Kolaycacık : Çok kolay. (kola'ycacık) Çok kolay bir biçimde.

Kolaylık : Kolay duruma getiren. İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Bir işi yapabilme durumu veya imkânı. Kolay olma durumu.

Sıkıntı : Sorun, mesele, sendrom, problem. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Bulunmama durumu. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet.

 

Çekme : Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak. Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi. Çekmece. Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması. Çekilerek giyilen veya kullanılan. İş yaparken giyilen bir şalvar türü. Parmak veya mızrapla çalınan çalgı. Düzgün biçimli. Çekmek işi.

Oldukça : Olabildiğince.

Kolay : Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe. Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı. Kolaylık.

Kolaylıkla : Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca.

Kolayca paraya çevrilir varlıklar : Mallar, alacaklar, alacak belgitleri gibi paraya çevrilebilen, satılabilen değişimi kolaylıkla ve kısa süreler içinde sağlanabilecek nitelikte olan varlıklar.

Kolayca ile ilgili Cümleler

 • Başarı kolayca gelmiyor.
 • Kolayca anlaşılabilir olduğu için bu tür kitapları okuyun.
 • Akıllı bir öğrenci böyle bir soruyu kolayca cevaplayabilir.
 • Bu kolayca çözülür.
 • Kolayca anlanmaz.
 • Kolayca anlayabileceğin kitap türlerini oku.
 • Kolayca anlayabileceğin kitaplar türünü oku.
 • Kolayca anlaşılması için bir cümle gereksiz yere karmaşık olmamalı.
 • Kolayca aldatıldı ve ona biraz para verdi.
 • Ben kolayca kırılmam.
 • Ali kolayca kazanırdı.
 • Kolayca anlaşılmaz.
 • Ali kolayca taşımak için yeterince küçük bir bilgisayar istiyor.
 • Senin araban kolayca işler.
 

Diğer dillerde Kolayca anlamı nedir?

İngilizce'de Kolayca ne demek? : adv. easily, lightly, smoothly, readily, with ease, facilely, hands down, light, swimmingly, well

Fransızca'da Kolayca : facilement, aisément, couramment, sans effort

Almanca'da Kolayca : adj. spielend

adv. unschwer

Rusça'da Kolayca : adv. легко, свободно, шутя