Kolaylıkla nedir, Kolaylıkla ne demek

Kolaylıkla; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

 • Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca

"Kolaylıkla" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Çuvalları kolaylıkla taşıyan hamallar benim kuvvetsiz ve çelimsiz vücudumla alay ettiler." - K. Bilbaşar

Kolaylıkla kısaca anlamı, tanımı:

Kolaylık : İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Bir işi yapabilme durumu veya imkânı. Kolay olma durumu. Kolay duruma getiren.

Kola : Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata).

Sıkıntı : Sorun, mesele, sendrom, problem. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Bulunmama durumu.

Çekme : İş yaparken giyilen bir şalvar türü. Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak. Çekmece. Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi. Çekmek işi. Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması. Düzgün biçimli. Çekilerek giyilen veya kullanılan. Parmak veya mızrapla çalınan çalgı.

 

Güçlük : Zorluk. Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat. Engel, pürüz.

Uğrama : Uğramak işi.

Kolayca : (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden. Oldukça kolay.

Kolaylıkla ile ilgili Cümleler

 • Peki, sana kolaylıkla aklına koyacağın bir şey söyleyebilirim.
 • Kolaylıkla İspanyolca okuyabilirim.
 • Parolayı kolaylıkla öğrendik.
 • Bu elektronik sözlüğün işe yarar şeylerinden biri herhangi bir yere kolaylıkla taşınabilmesidir.
 • Kolaylıkla kandı ve ona biraz para verdi.
 • Bir şey okumayan bir kişi görülmemiş bir kolaylıkla aldatılabilir.
 • Ali kolaylıkla kontrol edilir.
 • Ben kusurlu bir insanım fakat bunlar kolaylıkla düzeltilebilen kusurlar.
 • Beklentilerin tersine onlar kolaylıkla kazandı.
 • Kolaylıkla isteri olurum.

Diğer dillerde Kolaylıkla anlamı nedir?

İngilizce'de Kolaylıkla ne demek? : adv. easily, with ease

Fransızca'da Kolaylıkla : aisément, facilement, commodément, confortablement, naturellement

Almanca'da Kolaylıkla : mit Leichtigkeit, ohne weiteres

Rusça'da Kolaylıkla : adv. легкость: с легкостью, просто