Kullanılmak nedir, Kullanılmak ne demek

 • Kullanma işine konu olmak

"Kullanılmak" ile ilgili cümle

 • "Burası evin mutfağı olarak kullanılıyordu." - A. Kutlu

Kullanılmak tanımı, anlamı:

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Konu : Üzerinde konuşulan şey, bahis. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje.

Olmak : Uygun düşmek, yerinde görülmek. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Gerçekleşmek veya yapılmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Uymak, tam gelmek. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Yol açmak. Geçmek, tamamlanmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Sürdürmek, yürütmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Sarhoş olmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Bulunmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak.

Kullanılmak ile ilgili Cümleler

 
 • Kitaplarda bile "martı" anlamında "deniz kuşu" kullanılmakta.
 • Kullanılmaktan korkma. Onun yerine yardım edilememekten kork.
 • Bu araba son on yıldır kullanılmaktadır.
 • Won hem Kuzey Kore'de hem de Güney Kore'de kullanılmaktadır.Onun sembolü "₩" dır.
 • Japonya'da yapılan arabalar tüm dünyada kullanılmaktadır.
 • Kullanılmak istemiyorum.
 • İnsanlar sevilmek, nesneler ise kullanılmak için yaratılmıştı. Dünya kaos içinde, çünkü her şey karşıt.
 • Bu çok sayıda insan tarafından kullanılmaktadır.
 • Kömür, mangal kömürü, kok kömürü ve petrol koku yakıt olarak kullanılmaktadır.

Diğer dillerde Kullanılmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kullanılmak ne demek? : (nesne almayan fiil)

Rusça'da Kullanılmak : v. употребляться, применяться, примениться