Kurgulanma nedir, Kurgulanma ne demek

  • Kurgulanmak işi

Kurgulanma tanımı, anlamı:

Kurgu : Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Çatı. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj.

Kurgulanmak : Kurgu durumuna gelmek.