Fantasies türkçesi Fantasies nedir

Fantasies ingilizcede ne demek, Fantasies nerede nasıl kullanılır?

Sexual fantasies : Cinsel fanteziler. Erotik rüyalar. Cinsel düşünceler.

Fantasied : Hayalinde gerçekleşen. Hayali.

Fantasia : Jal ve qantas dahil çeşitli havayolları tarafından kullanılan gds. Fantazi. Fantezi (müzik terimi). Fantezi.

Fantasias : Fantazi. Jal ve qantas dahil çeşitli havayolları tarafından kullanılan gds. Fantezi (müzik terimi). Fantezi.

Fantasise : Hayal kurmak. Hayallere dalmaktan zevk almak. Fantezi kurmak. Hayal etmek. Hayalinde yaratmak (ayrıca fantasize). Düş kurmaktan zevk almak. Hayallere dalmak. Dalıp gitmek. Hayalinde yaratmak.

Fantasm : Hayali. Hayal ürünü. Hayalet. Tayf.

Fantasizer : Fantazi ve hayaller yaratan kimse. Hayal kuran kimse. Rüya gören kimse.

Fantasize : Dalıp gitmek. Hayal etmek. Fantezi kurmak. Hayal kurmak. Hayalinde yaratmak.

Fantasizing : Hayalinde yaratmak. Hayal kurmak. Hayal etmek. Fantezi kurmak. Dalıp gitmek.

Fantasound : Fantasound. Walt disney'nin fantasia adlı filminde, seslendirme ve bu sesin çalınmasında kullandığı üçboyutlu ses işlemi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

İngilizce Fantasies Türkçe anlamı, Fantasies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fantasies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Editing : Yayına hazırlama. Yayıma hazırlama. Veriyi, daha sonraki bir işlem için hazırlama. biçimleme verinin yeniden düzenlenmesi, gerekli verilerin eklenmesi ya da kaldırılması, veri biçiminin denetlenmesi, düğümün çevrilmesi, sıfırların kaldırılması gibi işlemleri içerebilir. Baskıya sokma. Kurgulama. Bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Düzeltme. Düzelti. Bir yazılı veride atlamaları, yanlış belirtmeleri ve uyuşmazlıkları düzeltmek amacıyla yapılan gözden geçirme.

Misgiving : Korku. Vesvese. Kaygı. Endişe. Şüphe. Kuşku.

Vision : Yaratıcılık. Görme kuvveti. Işığın, gözün ağkatmanını uyarmasıyla başlayan ve görme işlemiyle bilinçlenen dirimbilimsel süreçler dizisi. Evham. Tasavvur. Önsezi. Vizyon. Hayal gibi görmek. Görüm. İleriyi görme.

Daydreams : Hayallere dalmak. Gündüz hayali. Düş kurmak. Hayal kurmak. Dalmak. Hayale dalmak. Hülyaya dalmak.

Tape editing : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. (abd'de) görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için abd'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). tv. mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir).

 

Fanciness : Gösteriş. Yaratıcılık. Süslülük.

Suspicion : Küşüm. Şüphelenme. Belli belirsiz şey. Şüphe. Az miktar. İşkil. İz. Kuşku. İpucu. Güvenmeme.

Illusion : Duyu ergenlerinin aldanması; bir görünüşün gerçek sanılması; bir görünüşü gerçek sandıran duygu ve us yanılması. Algı bozukluğu ya da duyu yanılgılarına bağlı olarak nesne ve durumları olduğundan değişik kavrama. Hile. İllüzyon. Aldatma. Aldanma. Algı yanılması. Yanılsama.

Extravaganzas : Zengin dekorlu piyes. Serbest tarzda müzik. Fantezi müzik.

Fantasies synonyms : musical composition, piece of music, lively imagination, fantasias, chimera, chimeras, fears, day dream, fancy, apprehensions, romance, castles in the air, composition, imagery, flamboyance, reveries, installation, hypochondria, oneiro, dumps, fantasy, delusions, castle in spain, phantasy, chimaeras, piece, visions, chimerism, pie in the sky, montaged, hip, visioned, chimaera.