Kurgulanmak nedir, Kurgulanmak ne demek

  • Kurgu durumuna gelmek

"Kurgulanmak" ile ilgili cümle

  • "Oynanan üç oyunu da tiyatro ögeleri içinde, tiyatro bilgisiyle düşünülmüş, kurgulanmış oyunlardı." - N. Cumalı

Kurgulanmak kısaca anlamı, tanımı:

Kurgu : Zembereğin kurulmuş olma durumu. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Çatı. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Gelme : Gelmiş olan. Yetişme. Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Gelmek : Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. İsabet etmek. Uygun düşmek. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Başlamak, ortaya çıkmak. Düşmek, rast gelmek. Akmak. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Katılmak, eklenmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Ortaya çıkmak, doğmak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Uymak. Dayanmak, tahammül etmek. Olmak, -e uğramak. Getirmek. Kazanılmak, sağlanılmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Kadar olmak. İzlemek, takip etmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Sonuç çıkmak. Biriyle birlikte gitmek. Ulaşmak, varmak. Belli bir süre dolmak. Herhangi bir sırada bulunmak. Mal olmak. Türemek. Çıkmak, yönelmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Görünmek, sanılmak. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Oturmaya, ziyarete gitmek. Belli bir zamana ulaşmak.