Litigiousness türkçesi Litigiousness nedir

  • Tartışmayı sevme niteliği.
  • Münakaşacılık.
  • Mahkemeye başvurmaya hevesli olma (hukuk terimi).
  • Kavgacılık.
  • Dava açmaya hevesli olma.

Litigiousness ingilizcede ne demek, Litigiousness nerede nasıl kullanılır?

Litigious : Davaya ait. Kavgalı. Dava meraklısı. Davalı. Çekişmeli. Münazaalı. İhtilaflı. Dava konusu olabilir. İhtilaftı. Kavgacı.

Litigiously : İhtilaflı bir şekilde. Tartışmayı seven bir şekilde. Kavgacı bir şekilde. Çekişmeli olarak. Davacı olarak. Kavgalı bir halde.

İngilizce Litigiousness Türkçe anlamı, Litigiousness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Litigiousness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Belligerence : Tartışmacılık. Savaşçılık.

Belligerencies : Savaş hali. Savaş durumu. Harp hali. Savaşçılık. Dövüşkenlik.

Scrappiness : Parçalardan oluşma özelliği. Paçavra ve kırıntılardan meydana gelme özelliği.

Combativeness : Kavgacı olma niteliği. Savaşçılık. Saldırganlık. Kavga etme veya dövüşme eğilimi. Düşmanlık.

Quarrelsomeness : Kavgacı yapı. Huysuzluk. Kavgacı tabiat.

Bellicosities : Savaşçılık. Mücadelecilik. Dövüşkenlik.

Truculence : Acımasızlık. Kabadayılık. Gaddarlık. Saldırganlık. Vahşilik. Zalimlik.

Barratry : Gemiye ya da eşyaya kasten yapılan zarar veya kaza. Kasıtlı yapılan zarar. Kaptanın ya da gemi adamlarının bir sonucu amaçlayarak meydana getirdikleri dokunca. Baratarya. Kasıtlı zarar. Mevki alma. Kışkırtıcılık. Mevki satma. Sıkça karakolluk olma.

 

Belligerency : Harp hali. Savaş durumu. Savaş hali. Dövüşkenlik. Savaşçılık.

Litigiousness synonyms : contentiousness, pugnacity, bellicosity, pugnaciousness, argumentativeness, cantankerousness.

Litigiousness ingilizce tanımı, definition of Litigiousness

Litigiousness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being litigious. Disposition to engage in or carry on lawsuits.