Manorial türkçesi Manorial nedir

  • Malikane'ye ait.

Manorial ingilizcede ne demek, Manorial nerede nasıl kullanılır?

Manorial system : Feodalite. Tımar sistemi. Derebeylik. Derebeylik sistemi. Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.

Manorialism : Derebeylik. Tımar sistemi. Derebeylik sistemi. Üzerinde yaşayanlarla birlikte toprakların derebeyine ait olduğu, elde edilen ürünün bir kısmının kendisine verildiği, buna karşılık onun da toprağı üzerinde yaşayan insanların güvenliğini sağladığı ortaçağdaki toprak düzeni. krş. derebeyi.

Manor house : Köşk. Malikane köşkü. Malikane konağı. Malikane.

Manor : Tımar. Manor. Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri. Derebeyin sahip olduğu mülk. Malikane. Köşk.

Manors : Malikane. Tımar. Malikaneler.

Mano : Bir soyadı.

Manoeuvre : Manevra. Dolap. Hile. Önlem almak. Dalavere yapmak. Manevra yapmak. Birtakım hareketlerle birşeyi belirli bir yere getirmek. Dolap çevirmek. Manevra yaparak belirli bir yere getirmek. Birtakım manevralar yapmak (bir amaca ulaşmak için).

Manoeuvrable : Manevra yapılabilir. Hareketli. Dolandırılabilir.

Manoeuver : Manevra yapmak.

Manoeuvrer : Entrikacı. Manevracı.

Manorial ingilizce tanımı, definition of Manorial

Manorial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to a manor.