Marazlı nedir, Marazlı ne demek

Marazlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Hastalıklı, hasta

Marazlı kısaca anlamı, tanımı:

Maraz : Huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan. Hastalık. Dayanılması güç durum.

Marazlık : Güç, sıkıntılı, huzursuz durum.

Marazlık etmek : Güç, sıkıntı veren, huzursuzluk doğuran bir durum yaratmak.

Hastalıklı : Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz.

Hasta : Parasız, züğürt. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Aşırı düşkün, tutkun.

Diğer dillerde Marazlı anlamı nedir?

İngilizce'de Marazlı ne demek? : 1. disease; sickness, malady. 2. colloq. very irritable, bad-tempered, grouchy.

Almanca'da Marazlı : adj. hinfällig