Meksefe nedir, Meksefe ne demek

Meksefe; bir fizik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kondansatör
  • Otomobillerde kondansatör görevini yapan parça.

Meksefe hakkında bilgiler

[Bakınız: kondansatör]

Meksefe tanımı, anlamı:

Kondansatör : İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç, meksefe.

Otomobil : Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı.

Görev : Resmî iş, vazife. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. İşlev. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon.

Parça : Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Müzik eseri. Tane. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül.