Nayla nedir, Nayla ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Nasıl.

Ambar.

Nasıl?.

Kiler, ambar.

Nayla tanımı, anlamı

Nasıl : Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz. "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz. "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz. İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz. Ne gibi, ne türlü. Ne kadar çok. Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz. Elbette, kesinlikle

Ambar : Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

Kiler : Evlerde yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap.

Nası : Nasıl?.

Amba : Ama.

Kile : Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek.

Diğer dillerde Navlun sözleşmesi anlamı nedir?

İngilizce'de Navlun sözleşmesi ne demek ? : freight agreement, freight contract