Çevresel nedir ne demek

Çevresel nedir Çevresel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fransızca'da Çevresel ne demek?: périphérique, circulaire Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Y...

 
 
 

Çevresel etki değerlendirmesi nedir ne demek

Çevresel etki değerlendirmesi nedir Çevresel etki değerlendirmesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir proje veya gelişmenin çevre üzerindeki sürekli veya geçici olası etkilerinin sosyal sonuçlarını saptamaya ve çeşi...

Çevresel halk kültürü nedir ne demek

Çevresel halk kültürü nedir Çevresel halk kültürü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belli bir coğrafya bölgesine ilişkin halk kültürü, bk. halk kültürü, çevresel halkbilim. Halk kültürü : Halkın, geleneksel...

Çevresel hücreler nedir ne demek

Çevresel hücreler nedir Çevresel hücreler; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı araştırıcılar tarafından tat tomurcuğunda çevresel olarak bulunan hücrelere verilen ad. Herhangi bir organda çevresel olarak yer ala...

Çevresel kayıp nedir ne demek

Çevresel kayıp nedir Çevresel kayıp; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının saptandığı, yönetim odası denetliğinin verdiği resimde, yayındaki etkenlerden ya da almacın özelliklerinden ...

Çevresel mikroorganizmalar nedir ne demek

Çevresel mikroorganizmalar nedir Çevresel mikroorganizmalar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Streptokokkus agalaksiya hariç streptokoklar, koliformlar, stafilokoklar ve psödomonas gibi türleri içine alan, inekler...

Çevresel zenginlik nedir ne demek

Çevresel zenginlik nedir Çevresel zenginlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmaların etkinlik gösterdiği çevrede varolan kaynakların sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilecek yeterlilikte olması. Zengi : Değirmen o...

Çevresel belirsizlik nedir ne demek

Çevresel belirsizlik nedir Çevresel belirsizlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Endüstriyel ilişkiler, ekonomik çevre, hükümet politikaları, rakipler, teknolojik süreçler, küreselleşme, yasal düzenlemeler, tedarikçi...

Çevresel dinamizm nedir ne demek

Çevresel dinamizm nedir Çevresel dinamizm; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firma çevresindeki faktörlerin değişme sıklığı. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen ayn...

Çevresel etki değerlendirmesi raporu nedir ne demek

Çevresel etki değerlendirmesi raporu nedir Çevresel etki değerlendirmesi raporu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çevresel etki değerlendirmesinde uygulanacaklar listesinde yer alan etkinlikler için hazırlanacak rapor. Çevresel etki...

Çevresel halkbilim nedir ne demek

Çevresel halkbilim nedir Çevresel halkbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belirli bir coğrafya bölgesine ilişkin halk kültürünü inceleyen halkbilim, bk. halk kültürü, çevresel halk kültürü, karşılığı...

Çevresel karmaşıklık nedir ne demek

Çevresel karmaşıklık nedir Çevresel karmaşıklık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmaların, firma çevresini anlayabilmek için gereksinim duydukları bilgi düzeyi. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bi...

Çevresel kültür nedir ne demek

Çevresel kültür nedir Çevresel kültür; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanın sürekli olarak içinde yaşadığı doğal ve kültürel etkenler. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimd...

Çevresel sinir sistemi nedir ne demek

Çevresel sinir sistemi nedir Çevresel sinir sistemi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Beyin ve omurilik dışında kalan sinir dokusunu kapsayan ve vücudun çeşitli kısımlarının merkezi sinir sistemi ile iletişim hâlinde b...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim