Anı nedir "Anı" ile ilgili cümle Anı, edebiyatta kişisel yaşantının bütününü veya belli bölümlerini kapsayan, bu dönemlerdeki gözlemleri dile g...

 
 
 

Anıdot nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun s...

Anıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: anık]. Nane, dağnanesi. Yemeklere konulan bir çeşit kokulu ot. Yemeğe sonradan dökülen kızdırılmış ya...

Anıhlamak nedir ne demek

Anıhlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tereddüt etmek, karar verememek. Anıh : [bkz: anık]. Nane, dağnanesi. Yemeklere konulan bir çeşit kokulu ot...

Anıklama nedir ne demek

Anıklama nedir Bilimsel terim anlamı: Bir kimyasal özdeğin elde edilmesi için uygulanan süreç. İngilizce'de Anıklama ne demek? Anıklama ingilizcesi ...

Anıklar arasında nedir ne demek

Anıklar arasında nedir Anıklar arasında; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hâzırlar arasında. Anık : Hazır. Ballıb...

Anıklaşmak nedir ne demek

Anıklaşmak nedir Anık : Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora)....

Anıklık ölçeri nedir ne demek

Anıklık ölçeri nedir Anıklık ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin bir davranış ya da beceri dizisini hangi...

Anıl nedir Anıl; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide...

Anılabilme nedir ne demek

Anılabilme nedir Anılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen i...

Anılagelme nedir ne demek

Anılagelme nedir Anılagelme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen i...

Anılama nedir Anılama; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir yaşantının bitiminde, kişinin hiç değilse k...

Anılaşma nedir ne demek

Anılaşma nedir Anılaşmak : Anı niteliği kazanmak. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bire...

Anılca nedir Teknik terim anlamı: Yavaşça. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem y...

Anılcağaz nedir ne demek

Anılcağaz nedir Teknik terim anlamı: Yavaşçacık. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Anne...

Anılık nedir Anılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen ...

Anılma nedir Anılmak : Anma işine konu olmak, hatırlanmak. Kel yanında kabak anılmaz : "bir kişinin yanında, uzaktan da olsa onun kusurunu hatırla...

Anılmak nedir "Anılmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sözü edilmek, bahsedilmek, anılmak. Şöhret bulmak, ünlenmek: Ahmet bey zenginlikte an...

Anılur nedir Teknik terim anlamı: Meşhur, ünlü. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: An...

Anımsama nedir ne demek

Anımsama nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Önceden öğrenilmiş bir şeyi zihinde yeniden canlandırma. Felsefi anlamı: Platon felsefesinin çekirde...

Dibidibinin anı nedir ne demek

Dibidibinin anı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok uzak anlamında kullanılır: Onların bağı dibidibinin anındadır, yayan gidilmez. Anı : Geçmişte yaşanmış ...

Anıdan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli âni: aniden; ani olarak. Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmış olan, bir kaynağa daya...

Anıglamak nedir ne demek

Anıglamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vurmaya niyet etmek, korkutmak kasdiyle vuracakmış gibi yapmak. Korkutmak : Korkmasına yol açmak. Gözdağı v...

Anıh vermek nedir ne demek

Anıh vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çorbaya biber ve soğanla kavrulmuş kızgın yağ dökmek: Çorbaya anıh verdin mi?. Anıh : [bkz: anık]. Nane, da...

Anık nedir Anık; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Yemek için biriktirile...

Anıklamak nedir ne demek

Anıklamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Vurmaya niyet etmek, korkutmak kasdiyle vuracakmış gibi yapmak: Çocuğa anıkladı ama vurmadı. Yöneltmek, nişan al...

Anıklaşma nedir ne demek

Anıklaşma nedir Anık : Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora)....

Anıklık nedir ne demek

Anıklık nedir Anık : Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora). Hazır....

Anıklık testleri nedir ne demek

Anıklık testleri nedir Anıklık testleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin akademik konularda, resim ve müzi...

Anıl yel nedir ne demek

Anıl yel nedir Teknik terim anlamı: Mülayim esen rüzgâr. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun i...

Anılabilmek nedir ne demek

Anılabilmek nedir Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem yolladı da anıl geldim. Yavaş, ...

Anılagelmek nedir ne demek

Anılagelmek nedir Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem yolladı da anıl geldim. Yavaş, ...

Anılar nedir Anılar; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Tarihe yarar diye, önemli bir kimsenin gördüğü, yaptığı, düşündüğü...

Anılaşmak nedir ne demek

Anılaşmak nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Kazanmak : Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek. Yenmek, galip gelmek. Ele geçir...

Anılcacık nedir ne demek

Anılcacık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavaşça. Teknik terim anlamı: Yavaşça, yavaşçacık. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bi...

Anıldak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen i...

Anılış nedir ne demek

Anılış nedir Anılış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anıl : Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmiyen iş ya...

Anılma hakkı nedir ne demek

Anılma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı. Anıl : Amaç, erek...

Anılmış nedir ne demek

Anılmış nedir Anılmış; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ünlü, tanınmış, namlı, şöhretli, soylu. Gezilec...

Anım etmek nedir ne demek

Anım etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anmak, anımsamak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Deme...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim