Coğrafi nedir Coğrafi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Coğrafi" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağı...

 
 
 

Coğrafi merkezli yönetim nedir ne demek

Coğrafi merkezli yönetim nedir Coğrafi merkezli yönetim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkarılarak yöneticilerin ülke kökenine bakılmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etn...

Coğrafi yoğunlaşma nedir ne demek

Coğrafi yoğunlaşma nedir Coğrafi yoğunlaşma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aynı malı üreten işletmelerin belirli bir bölgede toplanması. Coğrafi : Coğrafya ile ilgili Yoğun : Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kes...

Coğrafik izolasyon nedir ne demek

Coğrafik izolasyon nedir Coğrafik izolasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Populasyonların yayılış alanlarının coğrafik engellerle ayrılması dolayısıyla ortak gen havuzunun da ayrılması sonucunu doğuran yaşama a...

Coğrafi durum nedir ne demek

Coğrafi durum nedir Coğrafi : Coğrafya ile ilgili. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan ke...

Coğrafi işbölümü nedir ne demek

Coğrafi işbölümü nedir Coğrafi işbölümü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İklim, toprak ve benzerleri gibi coğrafi farklılıklar nedeniyle, özellikle tarımsal üretimde oluşan, uzmanlaşma. İşbölümü : Bir toplumsal ...

Coğrafi pazar yoğunlaşması nedir ne demek

Coğrafi pazar yoğunlaşması nedir Coğrafi pazar yoğunlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir satış ya da reklam kampanyasının belirli bir coğrafi bölgede tutulması. Coğrafi : Coğrafya ile ilgili Pazar : Satıcıların bel...

Coğrafi yönetim nedir ne demek

Coğrafi yönetim nedir Coğrafi yönetim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çok ...

Coğrafik varyasyon nedir ne demek

Coğrafik varyasyon nedir Coğrafik varyasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Coğrafyaya bağlı olarak populasyonlarda görülen değişiklikler. Teknik terim anlamı: Coğrafyaya bağlı olarak popülasyonlarda görülen değ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim