Coğrafik varyasyon nedir, Coğrafik varyasyon ne demek

Coğrafik varyasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Coğrafyaya bağlı olarak populasyonlarda görülen değişiklikler.

Teknik terim anlamı:

Coğrafyaya bağlı olarak popülasyonlarda görülen değişiklikler.

Coğrafik varyasyon anlamı, kısaca tanımı

Varya : Balyoz. Büyük çekiç, balyoz. Balyoz, büyük çekiç. Çekiç, tokmak

Coğrafi : Coğrafya ile ilgili.

Varyasyon : Değişik biçim, varyete. Değişim. Bir dil içindeki çeşitler. Çeşitleme.

Populasyon : Kantitatif karakterler gibi bazı değişkenlerin ölçülmesi için örneklerin alındığı çok sayıda bireylerden oluşan grup; belli bir bölgede yaşayan bir türün bireyleri. Popülasyon.

Popülasyon : Varlık. Nüfus.

Değişiklik : Değişik olma durumu. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Farklılık.

Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü.

Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

 

Değişi : Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin hiçbir dış etken olmadan özbiçimleriyle olgularının büyük ölçüde değişmesi, bk. değişi kuramı.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Popul : Çocuk ayakkabısı, patik.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kavrama.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Popu : Çocuk ayakkabısı, patik.

Diğer dillerde Coğrafik varyasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Coğrafik varyasyon ne demek ? : geographical variation, georaphical variation