Dörd nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dört (bk. dört). ayın on dördü gibi : yüzü çok güzel (kadın veya kız). Dizgesel dördül : (Deneysel tasarım)...

 
 
 

Dörderli nedir ne demek

Dörderli nedir Dörderli; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Her b...

Dördül dizey nedir ne demek

Dördül dizey nedir Dördül dizey; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Dizeç sayısı dikeç sayısına eşit olan dizey. D...

Dördüllük nedir ne demek

Dördüllük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dört köşeli yüzey, kare. Dörd : Dört (bk. dört) Dördül : Kare. Rubai. Dört köşe : Kare biçiminde olan. Köşe...

Dördün nedir Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Ay ya da benzeri gökcisimleri tekerlerinin yarısının aydınlık olduğu evre. İngilizce'de Dörd...

Dördüncü ağırlık nedir ne demek

Dördüncü ağırlık nedir Dördüncü ağırlık; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: 62 kiloda yapılan güreşler. Dörd : Dör...

Dördüncü ayak duruşu nedir ne demek

Dördüncü ayak duruşu nedir Dördüncü ayak duruşu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki ayağın yanlamasına ve birbirine koşut biçim...

Dördüncü çelgi nedir ne demek

Dördüncü çelgi nedir Dördüncü çelgi; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üç savutta da gövdenin yukarı-içeri kesimini korumak i...

Dördüncü duvar nedir ne demek

Dördüncü duvar nedir Dördüncü duvar; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Sahnenin seyirciye çerçeve biçiminde açı...

Dördüncü epitrit nedir ne demek

Dördüncü epitrit nedir Dördüncü epitrit; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Dördüncüsü kısa, öbür üç...

Dördüncü kuşak nedir ne demek

Dördüncü kuşak nedir Dördüncü kuşak; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: PYY'de 470 - 622 MHz (0,64 - ...

Dördüncü peon nedir ne demek

Dördüncü peon nedir Dördüncü peon; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Dördüncüsü uzun, öbür üçü h...

Dördüncü ventrikulus nedir ne demek

Dördüncü ventrikulus nedir Dördüncü ventrikulus; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Omurgalılarda art beyin boşluğu. Dörd : Dört ...

Dördüncü zaman nedir ne demek

Dördüncü zaman nedir Dördüncü zaman; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bugünü de kapsayan en yeni yerbilim dönemi. Dö...

Dördüncülük nedir ne demek

Dördüncülük nedir Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen. Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümler...

Dördür nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorgan iğnesi. Dörd : Dört (bk. dört) Dördürme yöntemi : Yuvarlak yüzeyleri sertleştirmede kullanılan ve pa...

Dördüz nedir Dördüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Dört dizesi de birbiriyle uyaklı olan dördül. ...

Dördüz kötürümlük nedir ne demek

Dördüz kötürümlük nedir Dördüz kötürümlük; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kol ve bacakların tümünü etkileyen kötürümlük....

Dördüz yumrucuklar nedir ne demek

Dördüz yumrucuklar nedir Dördüz yumrucuklar; bir anatomi terimidir. Dördüz : Dördü bir arada bulunan. Dördü bir arada doğan (çocuk). Yumru : Genellikle derini...

Açık dördül nedir ne demek

Açık dördül nedir Açık dördül; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde açık küp. Dörd : Dört (bk. dört) Açık :...

Dörder nedir Dörder; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dört : Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Üçten bir artık. ...

Dörderleme nedir ne demek

Dörderleme nedir Dörderleme; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir gazelin her koşasının üzerine ikişer dize eklenerek dö...

Dördül nedir Dördül; bir matematik terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Bir çeşit arpa. Kesiti kare olan, üç dört metre boyunda ağaç direk, dilme. Dört...

Dördülleme nedir ne demek

Dördülleme nedir Dördülleme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Dört köşeli yüzey, kare. Matematik'te terim anlam...

Dördülü düzen nedir ne demek

Dördülü düzen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir evde bütün gerekli eşyanın, aracın bulunması, tam tekmil: Sen dördülü düzen yere düştün. Dörd : Dört (b...

Dördüncü nedir ne demek

Dördüncü nedir Dördüncü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dördüncü ayak : Altılı ganyanda yer alan dördüncü koşu. Dördüncü ça...

Dördüncü ayak nedir ne demek

Dördüncü ayak nedir Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen. Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümler...

Dördüncü çağ nedir ne demek

Dördüncü çağ nedir ...

Dördüncü derece yanık nedir ne demek

Dördüncü derece yanık nedir Dördüncü derece yanık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dermisin ve deri altı ak zarının e...

Dördüncü dünya ülkeleri nedir ne demek

Dördüncü dünya ülkeleri nedir Dördüncü dünya ülkeleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Pazar için çok az üretimin yapıldığı, yaşa...

Dördüncü etkin ücret kuramı nedir ne demek

Dördüncü etkin ücret kuramı nedir Dördüncü etkin ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çok sayıda işçi çalıştıran firmalarda,...

Dördüncü kuşak sefalosporinler nedir ne demek

Dördüncü kuşak sefalosporinler nedir Dördüncü kuşak sefalosporinler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aerobik Gram negatif basil...

Dördüncü tür dağılım nedir ne demek

Dördüncü tür dağılım nedir Dördüncü tür dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (kurumsal istatistik) Olasılık yoğunluk işl...

Dördüncü yutak kavsi nedir ne demek

Dördüncü yutak kavsi nedir Dördüncü yutak kavsi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yutak gelişimindeki kav...

Dördüncül yapı nedir ne demek

Dördüncül yapı nedir Dördüncül yapı; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bazı proteinlerde görülen yapı; polipep...

Dördünlük nedir ne demek

Dördünlük nedir Dördünlük; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde bir araya gelip tek bir hece meydana get...

Dördürme yöntemi nedir ne demek

Dördürme yöntemi nedir Dördürme yöntemi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yuvarlak yüzeyleri sertleştirmede kullan...

Dördüz kısa adım nedir ne demek

Dördüz kısa adım nedir Dördüz kısa adım; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Yunan Latin tartıbilim Terimi) Arka arkaya gelen dört k...

Dördüz uzun adım nedir ne demek

Dördüz uzun adım nedir Dördüz uzun adım; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Arka arkaya gelen dört uz...

Dördüzleme nedir ne demek

Dördüzleme nedir Edebi terim anlamı: (Eski Yunan edebiyatında) Üçü trajedi, sonuncusu satir dramı olmak üzere dört sahne eserinden meydana gelen bütün...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim