Dördüncü nedir, Dördüncü ne demek

Dördüncü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen

Dördüncü tanımı, anlamı:

Dördüncü ayak : Altılı ganyanda yer alan dördüncü koşu.

Dördüncü çağ : Yeryüzünün yaklaşık iki veya üç milyon yıllık çağı.

Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.

Dördüncülük : Dördüncü olma durumu.

Dört : Dört sayısının adı. Üçten bir artık. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı.

Sıfat : Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad.

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

Dördüncü ağırlık : 62 kiloda yapılan güreşler.

Dördüncü ayak duruşu : İki ayağın yanlamasına ve birbirine koşut biçimde durması; iki ayak arasındaki uzaklık bir ayak kadardır.

Dördüncü çelgi : Üç savutta da gövdenin yukarı-içeri kesimini korumak için uygulanan çelgi. (Namlu ucu ilerde ve yukarıda, savut tutan el göğüsten az altta ve içte, tırnaklar biraz içe dönüktür. Kesici kılıçta, savut tutan el bele yakın, namlu ucu yukarıda ve keskin yüzü içe dönük olarak uygulanır.)

 

Dördüncü derece yanık : Dermisin ve deri altı ak zarının etkilendiği yanık biçimi. Üçüncü derece yanıkla benzer özelliklere sahiptir.

Dördüncü duvar : Sahnenin seyirciye açılan yanı. Bu deyimi ilk kez Fransız yönetmen André Antoine ortaya atmıştır. Antoine, sahnenin seyirciye açılan ağzım saydam bir duvar varsayarak oyuncuların seyircileri görmemeleri ve böylece dikkatlerini tamamen kendi oyunlarına toplamaları gerektiğini belirtmiştir. Sahnenin seyirciye çerçeve biçiminde açılan ağzı. Bu terimi, XIX. yüzyılda, ilk kez Andre Antoine ortaya atmıştır. Antpine, sahnenin seyirciye açılan ağzını saydam bir duvar kabul ediyor, oyuncuların seyircileri görmemeleri ve böylece dikkatlerini tüm kendi rollerine toplamaları gerektiğini savunuyordu. İbsen'in ve Gerhart Hauptmann'ın ilk yapıtlarının sahne düzeni için uygun görülmüştür.

Dördüncü dünya ülkeleri : Pazar için çok az üretimin yapıldığı, yaşamlarını genellikle avcılık ve toplayıcılıkla sürdüren ülkeler. krş. birinci dünya ülkeleri, ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, enaz gelişmiş ülkeler

Dördüncü epitrit : (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Dördüncüsü kısa, öbür üçü hep uzun olan dört heceli tartı adımı.

Dördüncü etkin ücret kuramı : Çok sayıda işçi çalıştıran firmalarda, işçilerin çalışma başarımlarının tam izlenememesi sonucu ortaya çıkan ahlakî çöküntü sorununun, etkin ücret ödeyen firmalarda işçilerin çalışma isteğini artırarak azaltılabileceğini ve böylece verimliliğin artacağını ileri süren kuram. krş. birinci etkin ücret kuramı, ikinci etkin ücret kuramı, üçüncü etkin ücret kuramı

 

Dördüncü kuşak : PYY'de 470 - 622 MHz (0,64 - 0,48 m) arasında yer alan, 21'den 40'a kadarki olukları taşıyan yinelenim kuşağı.

Dördüncü kuşak sefalosporinler : Aerobik Gram negatif basillerin salgıladığı enzim veya kromozom aracılı çok sayıda beta-laktamaz türüne karşı üçüncü kuşaktaki sefalosporinlerden daha dayanıklı olan ve bu nedenle onlara dirençli Gram negatif basillerin yaptığı enfeksiyonlarda kullanılan ilaç grubu.

Dördüncü ile ilgili Cümleler

 • Mars güneşten dördüncü gezegendir.
 • Dördüncü kuvvet olarak medyanın gücü bir kez daha ispatlandı.
 • Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam var olmaz.
 • O dördüncü nesil bir iPad istiyor.
 • Dördüncü aya nisan denilir.
 • Cumaya kadar dördüncü bölümü oku.
 • Prag mucize eseri olarak on dördüncü yüzyılda vebadan kurtuldu.
 • Nisan yılın dördüncü ayıdır.
 • Dördüncü katta sıcak su yok ama zemin katta var.
 • 1 Temmuz 2013 tarihinde, Hırvatça, Avrupa Birliği'nin yirmi dördüncü resmi dili oldu.
 • Onun evi Dördüncü Cadde civarında bir yerde.

Diğer dillerde Dördüncü anlamı nedir?

İngilizce'de Dördüncü ne demek? : adj. fourth

Fransızca'da Dördüncü : quatrième

Almanca'da Dördüncü : adj. vierte

num. vierte

Rusça'da Dördüncü : adj. четвертый