Dördüncülük nedir, Dördüncülük ne demek

  • Dördüncü olma durumu

Dördüncülük anlamı, kısaca tanımı:

Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.