Dördün nedir, Dördün ne demek

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Ay ya da benzeri gökcisimleri tekerlerinin yarısının aydınlık olduğu evre.

İngilizce'de Dördün ne demek? Dördün ingilizcesi nedir?:

quarter

Osmanlıca Dördün ne demek? Dördün Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

terbî

Dördün tanımı, anlamı:

İlk dördün : Ay'ın, yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde göründüğü evre.

Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

Dördüncü ayak : Altılı ganyanda yer alan dördüncü koşu.

Dördüncü çağ : Yeryüzünün yaklaşık iki veya üç milyon yıllık çağı.

Dördüncülük : Dördüncü olma durumu.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

Daire : Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası. Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü. Saz takımında usul vurmaya yarayan tef. Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm. Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri. Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat. Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.

 

Biçim : Biçme işi. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Görünüm : Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon.

Aydınlık : Kötülükten uzak, temiz, saf. Işık alan. Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk. Bir yeri aydınlatan güç, ışık.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Yarım : Bir bütünün yarısı olan miktar. Saatte on iki otuz. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

Dördüncü ağırlık : 62 kiloda yapılan güreşler.

Dördüncü ayak duruşu : İki ayağın yanlamasına ve birbirine koşut biçimde durması; iki ayak arasındaki uzaklık bir ayak kadardır.

Dördüncü çelgi : Üç savutta da gövdenin yukarı-içeri kesimini korumak için uygulanan çelgi. (Namlu ucu ilerde ve yukarıda, savut tutan el göğüsten az altta ve içte, tırnaklar biraz içe dönüktür. Kesici kılıçta, savut tutan el bele yakın, namlu ucu yukarıda ve keskin yüzü içe dönük olarak uygulanır.)

 

Dördüncü derece yanık : Dermisin ve deri altı ak zarının etkilendiği yanık biçimi. Üçüncü derece yanıkla benzer özelliklere sahiptir.

Dördüncü duvar : Sahnenin seyirciye açılan yanı. Bu deyimi ilk kez Fransız yönetmen André Antoine ortaya atmıştır. Antoine, sahnenin seyirciye açılan ağzım saydam bir duvar varsayarak oyuncuların seyircileri görmemeleri ve böylece dikkatlerini tamamen kendi oyunlarına toplamaları gerektiğini belirtmiştir. Sahnenin seyirciye çerçeve biçiminde açılan ağzı. Bu terimi, XIX. yüzyılda, ilk kez Andre Antoine ortaya atmıştır. Antpine, sahnenin seyirciye açılan ağzını saydam bir duvar kabul ediyor, oyuncuların seyircileri görmemeleri ve böylece dikkatlerini tüm kendi rollerine toplamaları gerektiğini savunuyordu. İbsen'in ve Gerhart Hauptmann'ın ilk yapıtlarının sahne düzeni için uygun görülmüştür.

Dördüncü dünya ülkeleri : Pazar için çok az üretimin yapıldığı, yaşamlarını genellikle avcılık ve toplayıcılıkla sürdüren ülkeler. krş. birinci dünya ülkeleri, ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, enaz gelişmiş ülkeler

Dördüncü epitrit : (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Dördüncüsü kısa, öbür üçü hep uzun olan dört heceli tartı adımı.

Dördüncü etkin ücret kuramı : Çok sayıda işçi çalıştıran firmalarda, işçilerin çalışma başarımlarının tam izlenememesi sonucu ortaya çıkan ahlakî çöküntü sorununun, etkin ücret ödeyen firmalarda işçilerin çalışma isteğini artırarak azaltılabileceğini ve böylece verimliliğin artacağını ileri süren kuram. krş. birinci etkin ücret kuramı, ikinci etkin ücret kuramı, üçüncü etkin ücret kuramı

Dördüncü kuşak : PYY'de 470 - 622 MHz (0,64 - 0,48 m) arasında yer alan, 21'den 40'a kadarki olukları taşıyan yinelenim kuşağı.

Dördüncü kuşak sefalosporinler : Aerobik Gram negatif basillerin salgıladığı enzim veya kromozom aracılı çok sayıda beta-laktamaz türüne karşı üçüncü kuşaktaki sefalosporinlerden daha dayanıklı olan ve bu nedenle onlara dirençli Gram negatif basillerin yaptığı enfeksiyonlarda kullanılan ilaç grubu.

Dördün ile ilgili Cümleler

 • Dördüncü katta sıcak su yok ama zemin katta var.
 • Dördün karekökü ikidir.
 • Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam var olmaz.
 • Prag mucize eseri olarak on dördüncü yüzyılda vebadan kurtuldu.
 • Ali sabahın dördünde çıktı.
 • Siz dördünüz eve gidin.
 • Dördüncü kuvvet olarak medyanın gücü bir kez daha ispatlandı.
 • Dördüncü aya nisan denilir.
 • 1 Temmuz 2013 tarihinde, Hırvatça, Avrupa Birliği'nin yirmi dördüncü resmi dili oldu.
 • O dördüncü nesil bir iPad istiyor.
 • Onun evi Dördüncü Cadde civarında bir yerde.
 • Nisan yılın dördüncü ayıdır.

Diğer dillerde Dördün anlamı nedir?

İngilizce'de Dördün ne demek? : n. quarter, quartile, quadrature

n. four, quaternary, number four, tetrad

Fransızca'da Dördün : (ay) dichotomie [la]; quartier [le]