Eğre nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için takılan eğri çivi. Toprak damlı evlerin saçağı. Teknik ter...

 
 
 

Eğreğaç nedir ne demek

Eğreğaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tek hayvanla çekilen arabalarda iki ucu oklara geçirilen eğri ağaç kısım. Eğre : Kağnı arabalarında okun ma...

Eğrekdere nedir ne demek

Eğrekdere nedir Eğrekdere; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Iğdır şehri, Tuzluca belediy...

Eğrelti otu nedir ne demek

Eğrelti otu nedir Eğrelti otu; bir bitki bilimi terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Dünyanın her bölgesinde yetişen, ülkemizde başta Karadeni...

Eğrelti otugiller nedir ne demek

Eğrelti otugiller nedir Eğrelti otugiller; bir bitki bilimi terimidir. Eğrelti : Eğrelti otu. Damarlı : Damarı olan. Aksi, huysuz. Damarı belirginleşmiş. Çiç...

Eğremek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıcak aylarda hayvanları gölgelik yerde toplamak. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için t...

Eğret nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belirli bir zaman için başkasından alınan, ödünç eşya. Belirli süre için birinden ödünç alınan nesne. eğret...

Eğreti asalak nedir ne demek

Eğreti asalak nedir Teknik terim anlamı: Çok kısa bir süre, o da karın doyurmak üzere konakçıya tırmanan, bunun dışında özgür yaşayan asalak; geçici asal...

Eğreti yapı nedir ne demek

Eğreti yapı nedir Eğreti yapı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sazdan, kamıştan ya da yeğnil madenlerden yapılmış, insan...

Eğretileme öğeleri nedir ne demek

Eğretileme öğeleri nedir Eğretileme öğeleri; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Eğretilemeyi oluşturan öğeler, bk. eğretileme. Eğr...

Eğretilik nedir ne demek

Eğretilik nedir "Eğretilik" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkiler...

Eğretli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yıkılmak üzere olan. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için takılan eğri çivi. Toprak daml...

Eğrez balığı nedir ne demek

Eğrez balığı nedir Teknik terim anlamı: Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 50 cm olabilen, göçücü karakterli, Orta Avrupa...

Kartallı eğrelti otu nedir ne demek

Kartallı eğrelti otu nedir Kartallı eğrelti otu; bir bitki bilimi terimidir. Kartal : Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek ...

Solucan eğrelti otu nedir ne demek

Solucan eğrelti otu nedir Solucan eğrelti otu; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aspidiaceae familyasından, koyu kahverengi, r...

Beğre nedir Beğre; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Hiç bir yer: Ben dediğini beğrede göremedim. Gezi...

Değrek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yuvarlak. Değre : Civar, etraf, çevre Yuvarlak : Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Top veya küre biçi...

Geğrek nedir Geğrek; bir anatomi terimidir. "Geğrek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yumuşak eğe kemikleri. Geğirti. Diğer sözlük anlamları:...

Heğre nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sincap. Sincap : Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, genellikle meyveyle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu...

Eğreç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yün eğirmekte kullanılan araç. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için takılan eğri çivi. T...

Eğredi vermek nedir ne demek

Eğredi vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Peşin vermek. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için takılan eğri çivi. Toprak damlı evler...

Eğrek nedir Eğrek; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: eyrek]. Dinlenme yeri. Hayvanlar...

Eğreklemek nedir ne demek

Eğreklemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuşluktan sonra koyunları ağıla getirip yatırmak. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için t...

Eğrelti otları nedir ne demek

Eğrelti otları nedir Teknik terim anlamı: Kök, gövde, yaprak ve iletim dokuları bulunan, çiçek ve tohumları bulunmayan, sporla çoğalan bitkiler. Eğre : Ka...

Eğrelti otu zehirlenmesi nedir ne demek

Eğrelti otu zehirlenmesi nedir Eğrelti otu zehirlenmesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlar tarafından eğrelti otun...

Eğrelti özütü nedir ne demek

Eğrelti özütü nedir Teknik terim anlamı: Erkek eğreltiotu köklerinden çıkarılarak, solucanlara karşı kullanılan, esmer yeşil, özel kokulu, yakıcı ve yapı...

Eğren nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Su çevirisi, döneğen. Irmak kenarlarında kum, çakıl, mil gibi birikintilerden oluşan topraklar. Yağmur sula...

Eğreti nedir Eğreti; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Eğreti" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Eğrelti otu Bir işin g...

Eğreti verme nedir ne demek

Eğreti verme nedir Eğreti verme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nesneyi bedava kullanma ve belirli bir süre bitiminde ge...

Eğretileme nedir ne demek

Eğretileme nedir "Eğretileme" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Bir sözcüğün -benzetme ilgisiyle- başka bir sözcük yerine kullanılması. Sözcü...

Eğretilemek nedir ne demek

Eğretilemek nedir Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için takılan eğri çivi. Toprak damlı evlerin saçağı. Kağnı tekerinin dönmesini kol...

Eğretiluk nedir ne demek

Eğretiluk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğrelti otlarının bol olduğu alan. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarılması için takılan eğri çiv...

Eğrez nedir Eğrez; bir hayvan bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Cılız. Eğridir gölünde çıkan, havyan zehirli, üzeri küçük pullu bir cins tat...

Erkek eğreltiotu nedir ne demek

Erkek eğreltiotu nedir Teknik terim anlamı: En çok 50 cm. uzunlukta olup, köksü gövdelerinden şerit düşürücü maddeler çıkarılan çiçeksiz bitki. Eğre : Kağnı...

Mal eğreği nedir ne demek

Mal eğreği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan sürülerinin, otlatmak için götürüldüğü yüksek yerler. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarıl...

Acı geğrek nedir ne demek

Acı geğrek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mide ekşimesi, hazımsızlık ve bundan ileri gelen geyirti. Acı : Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu...

Değre nedir Teknik terim anlamı: Civar, etraf, çevre. Değrek : Yuvarlak Etraf : Yanlar, taraflar. Çevre. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu ...

Döleğrek nedir ne demek

Döleğrek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzümsü: Döleğrek yer. Döle : Boynuzu çıkması gerektiği halde çıkmamış olan hayvan: Döle keçi Düzüm : Bir k...

Geğrek batması nedir ne demek

Geğrek batması nedir Batma : İflas etme. Batmak işi. Yıkılma, çökme. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi. Yok olma, inkıraz. Sanc...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim