Eğrelti otu nedir, Eğrelti otu ne demek

Eğrelti otu; bir bitki bilimi terimidir.

  • Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 santimetre kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, aşkmerdiveni, eğrelti, fujer (Driopteris filix-mas)

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Dünyanın her bölgesinde yetişen, ülkemizde başta Karadeniz bölgesi ve Bolu dolayında bol miktarda görülen, orman içlerinde, rutubetli bölgelerde yetişen, 50-70 cm boyunda, Karadeniz bölgesinde kurutulup yem maddesi olarak kullanılan, çok yıllık zehirli bir bitki. Çok sayıda zehirli madde içerir. Bunlar arasında bir üraminaz, çeşitli karsinojenler ve ptakuilosit adı verilen kanamaya neden olan bir madde vardır, .

Eğrelti otu hakkında bilgiler

[Bakınız: eğrelti]

Eğrelti otu anlamı, kısaca tanımı:

Eğrelti : Eğrelti otu.

Eğrelti otugiller : Damarlı çiçeksizlerden, örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu.

Kartallı eğrelti otu : Yurdumuzun kıyı bölgelerinde sık rastlanan, yaprak sapının enine kesiti mikroskop altında iki başlı bir kartalı andıran, büyük yapraklı bir tür eğrelti (Pteridium aquilinum).

Kumlu : Hatay iline bağlı ilçelerden biri. İçinde kum bulunan, kumsal. Çok ufak ve sık benekli.

Santimetre : Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm).

 

Bağırsak : Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Kurt : Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız. Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan. İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz. Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına verilen ad. Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus).

Düşürmek : Görevi bıraktırmak. Zayıf bırakmak, gücünü azaltmak. Vücuttan yavru, çocuk, taş, solucan vb. atmak. Azaltmak. Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak. Değerini, fiyatını indirmek. Değerli bir şeyi ucuz veya kolay elde etmek. Uğratmak.

Yıllık : Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Bir yıl için, senelik, senevi. Bir yılda verilen ücret. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Bir yıl içinde olan. Yılda bir yapılan.

 

Otsu : Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki), otsul.

Eğrelti otu zehirlenmesi : Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda yıllarca kalan sığırlarda, en fazla 6-12 yaş öküz ve ineklerde görülen özellikle idrar torbasında karnabahar görünüşünde biçimlenen tümörlerin neden olduğu kanama belirtileriyle ayırt edilen zehirlenmedir.

Diğer dillerde Eğrelti otu anlamı nedir?

Almanca'da Eğrelti otu : n. Farn, Wurmfarn