Eğrelti otugiller nedir, Eğrelti otugiller ne demek

Eğrelti otugiller; bir bitki bilimi terimidir.

  • Damarlı çiçeksizlerden, örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu

Eğrelti otugiller anlamı, kısaca tanımı:

Eğrelti : Eğrelti otu.

Damarlı : Damarı olan. Aksi, huysuz. Damarı belirginleşmiş.

Çiçeksiz : Çiçeği olmayan.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Toplu : Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine.