Göçü nedir Yerel Türkçe anlamı: Eşeği çağırma ünlemi. Ev önünde bir şey ekilmeyen yer. Kapı önü. Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Konya şehrinde, Beyşehir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Konya kenti, Yarma ...

 
 
 

Göçük nedir Göçük; madencilik, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Semerlerin arka tarafına takılan çengelli demir. Çökmüş, kaymış topr...

Göçüm nedir Göçüm; bir biyoloji terimidir. İngilizce'de Göçüm ne demek? Göçüm ingilizcesi nedir?: taxie Fransızca'da Göçüm ne demek?: immigration, conduction, métachorèse. syn. métastase, émigration, migration, métastase, taxie, tacti...

Göçüntü nedir ne demek

Göçüntü nedir Göçüntü; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: [bkz: yer göçmesi]. Göçü : Toprak kayması Yer göçmesi : Eğimli aklanlarda, koyak yamaçlarında, yeğin yağmurlar ve kar erimelerinden sonra, s...

Göçürme nedir ne demek

Göçürme nedir Göçürmek : Yiyip bitirmek. Çökertmek. Göçmesine sebep olmak. Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikmek, göçermek. Rusça'da Göçürme : n. выселение (N) Göçürmek işi...

Göçürtme nedir ne demek

Göçürtme nedir Yerel Türkçe anlamı: Sebze fideleri. Göçürtmek : Göçmesine sebep olmak. Göçürtmek işi...

Göçürücü nedir ne demek

Göçürücü nedir Göçürücü; bir tarih terimidir. Tarih'teki anlamı: Seferde, padişah tuğlarının ikisini bir konak ileride taşıyan dört kişiden ikisine verilen san. bk. kondurucu. Sefer : Kez, defa. Genellikle ülke dışına yapılmış olan asker...

Göçürülmek nedir ne demek

Göçürülmek nedir Göçürme : Göçürmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Göçürme işi yapılmak...

Göçüşme nedir ne demek

Göçüşme nedir Göçüşme; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. göçme, yer değişimi, aktarma) Bazı sözcüklerde, seslerin yer değiştirmesi. Türkçede daha çok r veya l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecen...

Göçücü nedir ne demek

Göçücü nedir Göçücü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Göçme : Göçmek işi. Mevsim : Yaşamın bir bölümü. Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon. Zaman, dönem, çağ. Bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri z...

Göçüd nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göç. Göçü : Toprak kayması İngilizce'de Göçmen nüfus ne demek ? : immigrant population ...

Göçüköy nedir ne demek

Göçüköy nedir Göçüköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Sivas ilinde, Doğanşar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Göçük : Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı. Kay...

Göçümetmek nedir ne demek

Göçümetmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göçmek. Göçü : Toprak kayması Göçüm : Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik vb. güçlerin etkisiyle protoplazmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi. Göçmek ...

Göçünü yükletmek nedir ne demek

Göçünü yükletmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Son nefesinde olmak. Yüklet : Patlamasız motorla çalışan, bir tondan fazla yük taşımacılığında kullanılan taşıt. Yük hayvanı Göçü : Toprak kayması. Yükletme : Yükletmek işi. Yükletmek : Yükleme iş...

Göçürmek nedir ne demek

Göçürmek nedir "Göçürmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kız evlendirmek. Fide dikmek. Bir bitkiyi yerinden çıkarıp başka yere dikmek. Yemeği sindirmek. Çöktürmek. Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Diğer sözlük anl...

Göçürtmek nedir ne demek

Göçürtmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Çöktürmek. Göçme : Göçmek işi. Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Olmak : Geçmek, tamamlanmak. Sürdürmek, yürütmek. Yitirmek, elinden kaçırmak. Yetişmek, olgunlaş...

Göçürülme nedir ne demek

Göçürülme nedir Göçürülmek : Göçürme işi yapılmak. Göçürülmek işi...

Göçüş nedir ne demek

Göçüş nedir Göçüşme : Bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün yer değiştirmesi, ünsüz göçüşmesi, yer değiştirme, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb. Ünsüz göçüşmesi : Göçüşme. Uzak göçüşme : Yan yana...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim