Gizli nedir Gizli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gizli" ile ilgili cümleler İngilizce'de Gizli ne demek? Gizli ingilizcesi nedir?: confidential, hidden Fransızca'da Gizli ne demek?: dissimulé (maladie dissim...

 
 
 

Gizli artık nedir ne demek

Gizli artık nedir Gizli artık; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: P. Baran ve Sweezy tarafından ifade edilen bir kavram olup, atıl kapasite yüzünden yararlanılmayan kaynakların üretim sürecinde tam olarak kull...

Gizli celse nedir ne demek

Gizli celse nedir Gizli celse; bir hukuk terimidir. Celse : Oturum. Duruşma : Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, murafaa. Gizli duruşma : Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği,...

Gizli dernek nedir ne demek

Gizli dernek nedir Sosyoloji'deki anlamı: Üyelerinin kimler olduğu genel olarak toplum üyelerince bilinmeyen, sınırlı sayıda bireylerden oluşan dışa kapalı dernek. Bilimsel terim anlamı: Yetişkin erkeklerin bir bölümünün bir araya gelerek to...

Gizli din nedir ne demek

Gizli din nedir Gizli din; bir din b. terimidir. Gizli din taşımak : Göründüğünden farklı bir din veya inanç sahibi olmak. Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemin...

Gizli dönem nedir ne demek

Gizli dönem nedir Gizli dönem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüs enfeksiyon döngüsünde, virüsün hücre içine girmesinden yeni sentezlenen yavru virüsün görüldüğü döneme kadar geçen süreç. Mikro...

Gizli enfeksiyon nedir ne demek

Gizli enfeksiyon nedir Gizli enfeksiyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Klinik belirti göstermeden seyreden enfeksiyon, latent enfeksiyon, belirtisiz enfeksiyon. Herpesvirüsler gibi virüslerin neden o...

Gizli görüntü nedir ne demek

Gizli görüntü nedir Gizli görüntü; Nükleer Enerji, Sinema alanlarında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcıda kullanılan bir duyarkatta ışığın etkisiyle oluşan, fakat gözle görünmesi olanağı bulunmayan, anc...

Gizli guku nedir ne demek

Gizli guku nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saklambaç oyunu. Gizli : Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen. İlgil...

Gizli açlık nedir ne demek

Gizli açlık nedir Gizli açlık; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfus beslenmesinin çok geniş ölçüde sınırlı sayıda besinlere (örneğin tahıla ya da pirince vb.) da...

Gizli artan oranlılık nedir ne demek

Gizli artan oranlılık nedir Gizli artan oranlılık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vergi matrahına yapılan ekler veya indirimler sonucunda sabit oranlı bir verginin uygulamada artan oranlı vergi durumuna gelmesi. Arta...

Gizli boyunlular nedir ne demek

Gizli boyunlular nedir Gizli boyunlular; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, boyunlarını dikey bir düzlem içinde geriye çekebile...

Gizli cemiyet nedir ne demek

Gizli cemiyet nedir Cemiyet : Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. Dernek. Düğün. Toplum. Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk. Yüksek sosyete. Örgüt : Ort...

Gizli dil nedir ne demek

Gizli dil nedir Gramer anlamı: Toplumdaki sınırlı bazı kesimlerin veya bazı esnaf zümresinin başkalarınca anlaşılmasına engel olmak için kelimelere özel birtakım anlamlar vererek konuştukları dil. Burdur ve Muğla yöresindeki «kalaycı argo...

Gizli diş nedir ne demek

Gizli diş nedir Gizli diş; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dişlerinin biçimi iki yandan da görünmeyen birleştirme. Diş : Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz orga...

Gizli duruşma nedir ne demek

Gizli duruşma nedir Gizli duruşma; bir hukuk terimidir. Duruşma : Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, murafaa. Duruş : Durma işi. Adliye : Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı. Hukuk ve adalet...

Gizli filaryozis nedir ne demek

Gizli filaryozis nedir Gizli filaryozis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikrofilerlerin dokularda bulunduğu, ancak kanda bulunmadıkları durum. Fila : Terlik Filaryozis : Filaryaların neden olduğu enfe...

Gizli görüntü yeğinlemesi nedir ne demek

Gizli görüntü yeğinlemesi nedir Gizli görüntü yeğinlemesi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmdeki gizli görüntüyü güçlendirmek amacıyla, bu görüntüyü taşıyan filmi, ışıklamadan sonra fakat işleme...

Gizli halkbilim nedir ne demek

Gizli halkbilim nedir Gizli halkbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Gözle görülebilme olasılığı bulunmayan halkbilim ürün ve olayları, bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı. karşılığı açık halkbili...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim